Skip Navigation Links
ภาษาและวัฒนธรรม 
   แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม เช่น หลักการการใช้ภาษาต่างๆ เรื่องราววัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ อารยธรรมและประเพณี ฯลฯ เป็นต้น ร่วมกันส่งบทความเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมได้ในโซนนี้ ขอความร่วมมือส่งบทความให้ตรงด้วยเพื่อผู้อื่นจะได้ง่ายต่อการค้นหา
เนื้อหาใหม่ 
เนื้อหาน่าสนใจ 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
+ วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน)
  (ชม 1280 โดย ez team[mutu11])
+ เรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
  (ชม 800 โดย jeducation[junelis])
+ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี - www.ClickBanana....
  (ชม 39394 โดย James[jameskun])
+ ซัมเมอร์นี้มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันครับ
  (ชม 880 โดย Booto[bokkat])
+ ACADEMIC ENGLISH PRIVATE EXPRESS รับรองผล IE...
  (ชม 860 โดย danny[danny10])
+ ถอดรหัสParts of Speech (ส่วนแห่งคำพูด) ตอน P...
  (ชม 7282 โดย Phramaha Surasak Suramedhi[sanglam])
+ ตรุษจีน ปีใหม่จีน
ด้วยมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับการเกษตรกรรมซึ่งดินฟ้าอากาศและฤดูกาลเป็นปัจจัยสำคัญทำให้บรรพชนจีนประดิษฐ์คิดค้นปฏิทินขึ้น เพื่อใช้กำหนดวันเวลาเหมาะสมในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว การสังเกตอย่างชาญฉลาดทำให้
  (ชม 2354 โดย พี่วัฒน์[pwat])
+ ภาษาถิ่น
  (ชม 2741 โดย m[m86])
+ อิเหนา
  (ชม 29734 โดย ต้นตาล[thitima0268])
+ ตรุษจีนกับทุกกิจกรรมที่ทำให้ เฮง...เฮง
  (ชม 1114 โดย พี่วัฒน์[pwat])

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>