Skip Navigation Links
ภาษาและวัฒนธรรม 
   แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม เช่น หลักการการใช้ภาษาต่างๆ เรื่องราววัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ อารยธรรมและประเพณี ฯลฯ เป็นต้น ร่วมกันส่งบทความเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมได้ในโซนนี้ ขอความร่วมมือส่งบทความให้ตรงด้วยเพื่อผู้อื่นจะได้ง่ายต่อการค้นหา
เนื้อหาใหม่ 
เนื้อหาน่าสนใจ 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
+ นกยักษ์
  (ชม 1715 โดย ez team[mutu11])
+ ลาวดำเนินเกวียน-ลาวดวงเดือน
  (ชม 1136 โดย ez team[mutu11])
+ หลักการตั้งชื่อ
สามัญชนไทยตั้งชื่อลูกกันง่ายๆ ความนิยมตั้งชื่อยาวๆ ไพเราะเพราะพริ้ง เริ่มในสมัยรัชกาลที่ ๕
  (ชม 4860 โดย ez team[mutu11])
+ มองมนุษย์ : ภาษิตอิศริญาณ
กวีนำข้อสังเกตเกี่ยวกับมนุษย์มาร้อยกรอง เป็นบทกวี สั่งสอนตัวใจตัวเองและผู้อื่น
  (ชม 2314 โดย ez team[mutu11])
+ เฮือนล้านนา
  (ชม 1166 โดย ez team[mutu11])
+ เสือสมิงในประพาสต้นจันทบุรี
เสือแก่ที่กินคนมามากจนสามารถจำแลงร่างได้ พอเหยื่อเผลอก็ตะครุบกิน ส่วนการแปลงร่างก็ทำได้ไม่จำกัด เป็นชายก็มี เป็นหญิงก็มี
  (ชม 948 โดย ez team[mutu11])
+ เที่ยวคลองประวัติศาสตร์
  (ชม 1963 โดย ez team[mutu11])
+ สนใจเรียนภาษาอังกฤษติดต่อได้ที่นี่
  (ชม 1208 โดย english click[englishclick])
+ โครงกระดูกมนุษย์: ความหมายที่ต้องทบทวน
โครงกระดูกมนุษย์เป็นโบราณวัตถุหรือไม่ คุณคิดว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรและด้วยเหตุผลเช่นไร
  (ชม 1349 โดย ez team[mutu11])
+ “เจ้าชายจิกมี” จะเสด็จฯ ถึงไทยในช่วงบ่ายวันน...
  (ชม 695 โดย ez team[mutu11])

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>