Skip Navigation Links
วิทยาศาสตร์  
   แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น ทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ ประวัตินักวิทยาศาสตร์ การทอลอง รหัสพันธุกรรม ฯลฯ เป็นต้น ร่วมกันส่งบทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ได้ในโซนนี้ ขอความร่วมมือส่งบทความให้ตรงด้วยเพื่อผู้อื่นจะได้ง่ายต่อการค้นหา
เนื้อหาใหม่ 
เนื้อหาน่าสนใจ 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
+ ตารางธาตุจะเปลี่ยนไป?
ด้วยความร่วมมือของทีมวิจัยจากอเมริกาเเละรัสเซียได้ค้นพบธาตุใหม่ขึ้นอีก 2 ชนิด โดยเป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกเรียกว่า superheavies (เนื่องจากธาตุมีมวลอะตอมมาก) จากการค้นพบนี้ช่วยเติมช่องว่างของตารางธาตุที่เหลืออยู่(ด้านล่างขวา) เเละเป็นเเนวทางในการสร้างธ
  (ชม 4081 โดย ez team[mutu11])
+ IT ช่วยในการจัดการเเหล่งน้ำมันเเละก๊าซธรรมชา...
  (ชม 1056 โดย ez team[mutu11])
+ "ภาวะโลกร้อน" ความจริงช็อกโลก
  (ชม 867 โดย ez team[mutu11])
+ เราจะส่งนักบินอวกาศไปดาวอังคารได้หรือไม่?
  (ชม 1420 โดย ez team[mutu11])
+ บรรยากาศโลก(ตอนที่ ๑)
  (ชม 1507 โดย ez team[mutu11])
+ บทบาทของฟิสิกส์ในโบราณคดีศึกษา
  (ชม 846 โดย ez team[mutu11])
+ ครม.ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งก...
  (ชม 1494 โดย ez team[mutu11])
+ ชุดนักบินมีปัญหาทำกอล์ฟอวกาศออกลีลาช้ากว่ากำ...
  (ชม 798 โดย ez team[mutu11])
+ เอกภพ
  (ชม 2097 โดย pam[pamclash])
+ จับตาฝนดาวตก "เจมินิดส์" 14 ธ.ค. นี้
  (ชม 1168 โดย mutu11)

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>