www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เฉลยคำตอบ ข้อสอบ SMART – I ด้านคณิตศาสตร์

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

เฉลยคำตอบ ข้อสอบ SMART – I

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์

เฉลยคำตอบโดย อ.รวิญญา สุวรรณมณี

                                                                                 บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                                 บธ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถาบัน NISIT

 

ดาวน์โหลดที่นี่

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย EZ Content
วันที่ 24/12/2548 เวลา 04:00:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 22373 ครั้ง ได้รับการโหวต 77 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ