Adjective, Adverb and Comparison

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

Adjective, Adverb and Comparison

Adjective ใช้ขยายคำนาม Adjective สามารถทำให้เป็น Adverb ได้ด้วยการเติม "ly" ไปข้างท้าย
Adverb     ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ด้วยกัน

AdjectiveAdverb
She is a quick worker.
He is a careful children.
They are noisy children
She works quickly.
He dirves carefully.
They play noisily.

ข้อควรระวัง
1.Adjective บางตัว เมื่อเป็น Adverb ใช้รูปเดิม

AdjectiveAdverb
This is a very fast train.
He is a hard worker.
It is a straight road.
It goes very fast.
He works hard.
It runs straight for miles
2.Adverb บางตัวมี 2 รูป แต่ความหมายต่างกัน
ตัวอย่าง
He works hard.
เขาทำงานหนัก
The birds are flying high.
นกบินสูง
He came late.
เขามาสาย

3.Verb บางตัวที่แสดงความรู้สึกต้องใช้ adjective ขยาย ได้แก่     

feelsรู้สึกsmellได้กลิ่น
look ดูเหมือนว่า,ท่าทางbecomeกลายเป็น
seemดูเหมือนว่า,ท่าทางturnกลายเป็น
appearดูเหมือนว่า,ท่าทางtasteมีรส
ตัวอย่าง   
The rose smells sweet.
กุหลาบมีกลิ่นหอม
The fur feels soft.
ขนสัตว์ดูอ่อนนุ่ม
The milk tastes sour.
นมมีรสเปรี้ยว
ยกเว้น เมื่อ Verb เหล่านี้มี object ต้องใช้ adverb ขยาย
ตัวอย่าง
He looked at me happily.
เขามองดูฉันอย่างมีความสุข
He tastes the cake deliciously.
เขาชิมขนมอย่างเอร็ดอร่อย
He felt my arm softly.
เขาสัมผัสแขนของฉันอย่างนุ่มนวล
4.

Adjective ต่อไปนี้อยู่ได้เฉพาะหลัง Verb to be เท่านั้น (อยู่หน้าคำนามไม่ได้)

ตัวอย่าง
He is afraid of the fierce dog.   
The students are asleep.
I am aware of his importance. 

กลัว
ง่วงนอนฉัน
ตระหนักดีในความสำคัญของพวกเขา

Comparison of adjective and adverb

1.Equality       เปรียบเทียบขั้นเท่าเทียมกัน

As +Adjective + asใช้กับประโยคบอกเล่า
Adverb
So +Adjective + asใช้กับประโยคบอกเล่า
Adverb

The same + noun + as
     - He is as old as you. (are)
     - He is not so old as you. (are)
     - Peter doesn't drive so fast as Paul.

โปรดระวัง    เมื่อเปลี่ยน as … as เป็น the same … as นั้น ต้องเปลี่ยน adjective เป็น noun

old -> age
deep -> depth
wide -> width
long -> length
high -> height 
tall - > height
heavy -> weight
weigh -> weight

    Bill is as tall as Charles.                 They are the same height.
    His ruler is as long as that o­ne.    They are the same length.

2. Comparative เปรียบเทียบขั้นกว่า โดยเติม "er" หรือ more + than

3. Superlative เปรียบเทียบขั้นสูงสุด โดยเติม the + est หรือ most

Hot
Big
Beautiful 
Popular
hotter
bigger
more beautiful
more popular
Hottest
biggest
l most beautifu
most popular
โปรดระวัง adjective ต่อไปนี้
good
bad  
much,many 
little
better
worse
more
less
best
worst
most
least
ดี
เลว
มาก
น้อย
ตัวอย่าง
John works well. Jim works better than John. Pim works (the) best.
Somchai runs fast. Somsak runs faster. Pichit runs (the) fastest.

ข้อควรสังเกตเป็นพิเศษ
   - เมื่อมีการเปรียบเทียบที่สุดระหว่าง 2 เท่านั้น ต้องใช้ the + comparative
     Of the two girls, Sunee is the more beautiful.
     Between Mary and Alice. Alice is the prettier.

   - Any other อื่นใด เมื่อใช้กับ comparative จะมีความหมายเป็น superlative
No other ไม่มีอื่นใด เมื่อใช้กับ positive จะมีความหมายเป็น superlative
ตัวอย่าง
He is richer than any other people here.
= He is the richest

เขาร่ำรวยกว่าคนอื่นในที่นี้
เขารวยที่สุด
   - Adjective ขั้นกว่าสามารถเน้นหรือย้ำได้ด้วยการวาง much, far หรือ a lot ไว้ ข้างหน้า
 ตัวอย่าง
Tim is much fatter than Tom.   
He works much harder than his brother.

ทิมอ้วนกว่าทอม
เขาทำงานหนักกว่าน้องชายมาก
ระวัง ว่าจะต้องเปลี่ยน much เป็น many เมื่อหลัง comparative มีนามพหูพจน์อยู่
He has many more books than I.    (have)

4. Comparative อาจตามด้วย noun ได้โดยไม่ต้องใช้ than ตามหลัง
    ตัวอย่าง
     I want a better job.                            ฉันต้องการงานที่ดีกว่านี้

5.Older, oldest        เปรียบเทียบด้านอายุ หรือใช้กับสิ่งของ แปลว่า เก่า
ตัวอย่าง
Elder, eldest                                       
Henry is older than David              
That is the oldest house in the city   

เปรียบเทียบด้านอาวุโส
เฮนรี่อายุมากกว่าเดวิด
บ้านหลังนั้นเป็นหลังที่เก่าที่สุดในเมือง
6.สำนวนที่ใช้ comparative + and + comparative
ตัวอย่าง
You get thinner and thinner every day.     คุณผอมลง,ผอมลงทุกวัน
His voice got weaker and waker.               เสียงของเขาเบาลง และเบาลง

The double comparative

Pattern
    The + Comparative + Subject + Verb …, the + Comparative + S + V
    หมายถึง ยิ่ง… ก็ยิ่ง…
    ตัวอย่าง
     The more we study, the wiser we are.
     ยิ่งเราเรียนมาก เราก็ยิ่งฉลาดมาก
     The harder we work, the more money we get.
     ยิ่งเราทำงานหนักมาก เราก็ยิ่งได้เงินมาก
     The harder he tried, the less progress he made.
      ยิ่งเขาพยายามมากเท่าไร ดูเขาก็ยิ่งก้าวหน้าน้อยลงเท่านั้น

   
คัดสรรมาฝากโดย อาร์ม EZ Team
วันที่ 25/08/2548 เวลา 17:54:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 29187 ครั้ง ได้รับการโหวต 144 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 29187 คน ตอบ 18 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 6/6/2552 19:21:24
โดย คุณ L เ า E l O L l O L เ
IP : 203.172.54.***
 

ขอบคุณค้า

โพสต์เมื่อ : 6/6/2552 19:21:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 10/2/2552 17:49:46
โดย คุณ frank
IP : 117.47.170.***
 

สุดยอดมากมากครับ

โพสต์เมื่อ : 10/2/2552 17:49:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 10/2/2552 15:08:20
โดย คุณ Iridezza
IP : 61.19.69.***
 

check your words:
He is a careful children. (He = singular, children = plural) Therefore:
He is a careful child. or They are careful children.

= Your spelling of drives is dirves.
= Peter doesn't drive [so] as fast as Paul.
= He is richer than anyone [any other people] here. [any is for singular,

โพสต์เมื่อ : 10/2/2552 15:08:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 23/1/2552 11:55:52
โดย คุณ อำนาจ
IP : 58.147.51.***
 

ผมชอบภาษามาก

โพสต์เมื่อ : 23/1/2552 11:55:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 23/1/2552 10:47:48
โดย คุณ นับดาว
IP : 58.147.51.***
 

ก็พอได้นะเนื้อหาละเอียดดี

โพสต์เมื่อ : 23/1/2552 10:47:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 24/12/2551 13:35:56
โดย คุณ กุ้ง
IP : 61.7.229.***
 

adjective เป็นแหล่งสำคัญของทุกคน

โพสต์เมื่อ : 24/12/2551 13:35:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 10/12/2551 19:15:04
โดย คุณ B-B
IP : 203.151.44.***
 

ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ : 10/12/2551 19:15:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 3/12/2551 17:43:14
โดย คุณ 6++5+++5
IP : 222.123.46.***
 โพสต์เมื่อ : 3/12/2551 17:43:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 7/11/2551 13:09:52
โดย คุณ เเว๊ป
IP : 125.26.133.***
 

รู้สึกว่าสวง

โพสต์เมื่อ : 7/11/2551 13:09:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 30/9/2551 9:38:30
โดย คุณ .....
IP : 125.25.131.***
 

ขอบคุณครับ สำหรับผู้เผยเเพร่

โพสต์เมื่อ : 30/9/2551 9:38:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 30/8/2551 12:47:52
โดย คุณ ครู วรรณพร พระแท่น
IP : 202.29.22.***
 

เยี่ยมจริงๆ ขอบคุณมากๆ ขอให้คุณผู้เผยแพร่ มีความเจริญก้าวหน้า

โพสต์เมื่อ : 30/8/2551 12:47:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 14/1/2550 20:45:34
โดย คุณ b
IP : 58.181.199.***
 

ไม่ได้เรื่องเลย

โพสต์เมื่อ : 14/1/2550 20:45:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 20/8/2549 14:59:14
โดย คุณ เด็ก(ไม่ค่อย)เก่งมากๆ
IP : 124.120.80.***
 

ขอบคุณครับ....เท่านี้ก็พอทำงานส่งอาจารย์ได้แล้ว

โพสต์เมื่อ : 20/8/2549 14:59:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 9/7/2549 15:09:41
โดย คุณ student ของแท้
IP : 58.147.16.***
 

ทำได้สุดยอดเลยคับ
ผมเห็นแล้วต้อง ให้เลย
ผมอยากให้ เพิ่มอีกครับ

โพสต์เมื่อ : 9/7/2549 15:09:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 9/7/2549 15:08:27
โดย คุณ student
IP : 58.147.16.***
 

ทำได้สุดยอดเลยคับ
ผมเห็นแล้วต้อง ให้เลย
ผมอยากให้ เพิ่มอีกครับ

โพสต์เมื่อ : 9/7/2549 15:08:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 9/7/2549 14:17:04
โดย คุณ คนไม่เก่งอังกฤษ (ot)
IP : 61.19.186.***
 

สรุได้ดีมาก เข้าใจง่ายคะจากเด็กไม่เก่งอังกฤษมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก

โพสต์เมื่อ : 9/7/2549 14:17:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 8/7/2549 14:32:43
โดย คุณ s
IP : 124.157.226.***
 โพสต์เมื่อ : 8/7/2549 14:32:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 24/5/2549 16:41:30
โดย คุณ ภัสราภรณ์
IP : 210.86.222.***
 


ขอบคุณมากนะคะสำหรับความรู้ที่ให้ แต่ถ้าจะให้ดีควรจะมีตัวอย่างมากกว่านี้

โพสต์เมื่อ : 24/5/2549 16:41:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 29187 คน ตอบ 18 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด