หลักการตั้งชื่อ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
หลักการตั้งชื่อ
 

ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนต้นรัตนโกสินทร์   สามัญชนไทยตั้งชื่อลูกกันง่ายๆ พยางค์เดียวหรืออย่างมากก็ไม่เกินสองพยางค์   อย่างทอง  ขำ แจ่ม  เอี้ยง  ฉิม   อิน  จัน   หรือทองอิน  บุญมา       โดยมากชื่อเหล่านี้จะใช้ได้ทั้งหญิงและชาย  มีซ้ำกันมากมาย   ส่วนชื่อยาวและไพเราะมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต มักอยู่ในพระนามของเจ้านายเป็นส่วนใหญ่

ความนิยมตั้งชื่อยาวๆ ไพเราะเพราะพริ้งในหมู่คนธรรมดาที่ไม่ใช่เจ้านายเริ่มในสมัยรัชกาลที่ ๕    ในนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน กล่าวไว้ในตอนต้นเรื่องว่า

    พลอยเคยได้ยินเจ้าคุณพ่อท่านหัวเราะเยาะเพื่อนฝูงขุนนางบางคนที่ตั้งชื่อลูกยาวๆ ว่าทำเทียมเจ้าเทียมนาย จัญไรจะกิน  อย่างที่บ้านพระพิพัฒน์ใกล้ๆกัน ตั้งชื่อลูกคล้องจองกันเป็นจังหวะว่า เพ็ญพิสมัย ใสสุคนธรส สดสำราญจิตต์  สนิทเสน่หา   เจ้าคุณพ่อท่านเคยเอามาร้องให้แม่ฟังเป็นจังหวะ แล้วบอกว่าดังเหมือนเพลงแขกเจ้าเซ็น

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ และ ๗  ชื่อคนไทยเริ่มยาวขึ้นเป็นสองพยางค์  ถือว่าเก๋ทันสมัยกว่าคนรุ่นพ่อแม่     อย่างชื่อของลูกๆแม่พลอยคือ ประพนธ์  ประพันธ์  ประพัทธ์ และประไพ   นอกจากนี้ก็มีชื่ออย่างสมใจ   วิมล  ยุพา อำนวย     แล้วมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในยุค '  วัธนธัม 'พ.ศ. ๒๕๘๒  ที่รัฐกำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิงมีชื่อเหมาะสมกับเพศของตน

ชื่อคนไทยวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ  ชื่อที่ทันสมัยในยุคหนึ่งก็กลายเป็นล้าสมัยในอีกยุคหนึ่ง คงยากที่จะพบว่าหนูน้อยในปี ๒๐๐๐ (โดยเฉพาะคนกรุงเทพ) คนไหนคลอดออกมาแล้วพ่อแม่จะให้ชื่อว่า ประพนธ์ หรือ สมใจ    แต่ที่นิยมกันมากการตั้งชื่อให้ถูกต้องตามหลัก   หลักที่ว่านี้มีอยู่ ๒ หลัก คือตามตำราทักษาปกรณ และหลักตัวเลข แต่ในบทความนี้จะพูดถึงหลักทักษาปกรณ์เท่านั้น เพราะเป็นหลักที่นิยมกันแพร่หลายมากที่สุด

ตำราทักษาปกรณ เรียกอีกอย่างว่า อัฏฐเคราะห์ มาจากอินเดีย เข้ามากับพุทธศาสนา  เดิมนิยมใช้ตั้งฉายาพระสงฆ์เมื่อบวช  ตำรานี้มีหลักอยู่ว่าการตั้งชื่อคนควรให้สอดคล้องกับสิริมงคล ๗ อย่าง คือ อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี  บริวาร และหลีกเลี่ยงข้อไม่ดี ๑ อย่างคือกาลกิณี  โดยเอาตัวอักษรและวันเกิดเป็นหลักในการตั้งชื่อ

คำว่าเดช หมายถึงอำนาจวาสนา เกียรติคุณ ได้รับการยกย่องสรรเสริญ  อายุ ก็คือมีอายุยืนร่างกายแข็งแรง  ศรี หมายถึงเสน่ห์   โชคลาภรวมไปถึงความสำเร็จ      มูละ หมายถึงทรัพย์สินหลักฐานบ้านช่อง  อุตสาหะ คือความขยันหมั่นเพียร   มนตรี หมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานดี มีผู้อุปถัมภ์ให้ความก้าวหน้า  บริวารหมายถึงบุตรภรรยาสามี เพื่อนและลูกน้องที่จะช่วยเกื้อหนุน  ส่วนกาลกิณี เป็นตัวเคราะห์ ควรหลีกเลี่ยงไม่เอามาไว้ในชื่อ

คนเกิดวันอาทิตย์     ถือว่าบริวาร คือสระทั้งหมด,  อายุ ได้แก่ตัว  ก ข ค ฆ ง,   เดช คือจ ฉ ช  ฌ ญ, ศรีได้แก่ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ,   มูละได้แก่ ต ถ  ท ธ น,  อุตสาหะ        คือ        ป ผ พ ภ ม, มนตรี  คือ  ย ร ล ว  และกาลกิณี คือ ส ห ฬ อ

ถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์  เป็นชายนิยมใช้ เดช นำหน้า ก็ควรจะขึ้นต้นชื่อด้วย จ ฉ ช ฌ ญ  ตัวใดตัวหนึ่ง ไม่ต้องเอามาทั้งหมด   ต่อไปก็เลือกเอาในบรรดา  มูละ  คือ ต ถ ท ธ น  ตัวใดตัวหนึ่ง  หรือ มนตรี  คือเลือกมาจาก ย ร ล  ว ถ้าอยากมีอายุก็ไปหาจาก ก ข ค ฆ ง   และจะแถมด้วย อุตสาหะ คือ  ป ผ พ ภ ม  ก็ดี  แต่หลีกเลี่ยงอย่างเอาตัว  ส ห ฬ อ  แต่ถ้าเป็นหญิงก็นิยม ศรี นำหน้า คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ (สงสัยจะหาชื่อยาก) แต่จะไม่เอาศรีนำหน้าก็ไม่เป็นไร  แต่ถ้าพ่อแม่อยากให้มีเสน่ห์และโชคลาภก็น่าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งในนี้ประกอบในชื่อ

คนเกิดวันจันทร์    บริวาร คือ ก ข ค ฆ ง, อายุ คือ จ ฉ ช  ฌ ญ, เดช คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ,  ศรี คือ ต ถ  ท ธ น,มูละ คือ  ป ผ พ ภ ม ,อุตสาหะ คือ ย ร ล ว ,มนตรี คือส ห ฬ อ และกาลกิณี คือสระทั้งหมด  ชื่อคนเกิดวันจันทร์จึงตั้งยากหน่อยเพราะต้องเลี่ยงสระ   อย่างชื่ออรรถกฤต เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์  เพราะมีทั้ง มนตรี อุตสาหะ  ศรี และบริวาร  ข้อสำคัญคือชื่อนี้หลีกเลี่ยงรูปสระได้หมด   ไม่มีกาลกิณี

คนเกิดวันอังคาร    ตัวกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง ควรหลีกเลี่ยง ,   บริวาร คือ จ ฉ ช  ฌ ญ ,อายุ ได้แก่ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, เดชคือ ต ถ  ท ธ น,ศรีคือป ผ พ ภ ม,มูละได้แก่ ย ร ล ว ,อุตสาหะ คือส ห ฬ อ  และมนตรี คือสระทั้งหมด

คนเกิดวันพุธ  ตอนหลังมาแบ่งเป็นพุธกลางคืนเรียกว่าราหู  พุธกลางวันเรียกว่าพุธ แต่ในตำราทักษาปกรณ์เดิมไม่ได้แบ่ง     บริวาร คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ, อายุ คือ ต ถ  ท ธ น,  เดช คือ ป ผ พ ภ ม,  ศรี ได้แก่ ย ร ล ว , มูละ คือ ส ห ฬ อ, อุตสาหะได้แก่สระทั้งหมด , มนตรี คือ ก ข ค ฆ ง   และกาลกิณีคือ จ ฉ ช  ฌ ญ

คนเกิดวันพฤหัส   บริวารคือ ป ผ พ ภ ม, อายุ คือ ย ร ล ว , เดช คือ ส ห ฬ อ, ศรี คือสระทุกตัว, มูละ คือ ก ข ค ฆ ง,อุตสาหะ คือ จ ฉ ช  ฌ ญ,  มนตรีคือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  และกาลกิณี คือ ต ถ  ท ธ น

คนเกิดวันศุกร์  บริวาร คือ ส ห ฬ อ,  สระทั้งหมดเป็นอายุ, เดช คือ ก ข ค ฆ ง,ศรี  คือ จ ฉ ช  ฌ ญ, มูละ คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ,อุตสาหะคือ ต ถ  ท ธ น,  มนตรี คือ ป ผ พ ภ ม และกาลกิณี คือ ย ร ล ว

คนเกิดวันเสาร์   บริวารคือ ต ถ  ท ธ น, อายุ คือ ป ผ พ ภ ม, เดช คือ ย ร ล ว, ศรี คือ ส ห ฬ อ, มูละ ได้แก่สระทั้งหมด  อุตสาหะ คือ ก ข ค ฆ ง,มนตรี คือ จ ฉ ช  ฌ ญ และกาลกิณี คือ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

พ่อแม่บางคนเชื่อถือหลักการตั้งชื่อนี้มาก ถึงกับขอให้ผู้ตั้งใส่ตัวอักษรเข้าไปให้ครบ ๗ อย่าง  ชื่อของเด็กจึงออกมาพิสดารสะกดยากสำหรับเจ้าหน้าที่อำเภอและไปรษณีย์  ทำให้ระบุชื่อผู้รับผิด รับเงินธนาณัติไม่ได้   หรือลงชื่อในทะเบียนบ้านผิด แตกต่างจากสูติบัตรหรือบัตรประชาชน ทำให้เข้าโรงเรียนไม่ได้ ทำพาสปอร์ตไม่ได้ ต้องแก้ไขใหม่กันมาเยอะแล้ว   นอกจากนี้ บางคนหลีกเลี่ยงตัวกาลกิณี ก็เลยต้องสะกดชื่อใหม่ไม่เหมือนในพจนานุกรม   อย่าง  พัธนา  พนิฎา ศรัณญา   แทน  แต่ทางการก็อนุโลมให้ชื่อคนเป็นชื่อเฉพาะ ไม่ต้องสะกดตามพจนานุกรม  เว้นแต่ใครดวงไม่ดีไปเจอเจ้าหน้าที่อำเภอที่เคร่งครัดไม่ยอมฟังท่าเดียว ก็จะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือวิ่งหาผู้รู้มารับรองชื่อว่าใช้ได้     เสียเวลาวุ่นวายอีกพักใหญ่กว่าจะได้ชื่อดีสมใจ

ส่วนตัวผู้เขียนเอง  กาลกิณีเป็นตัวแรกของชื่อ  แต่ก็ใช้มาเรื่อยไม่ได้เปลี่ยน  ไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่ะ

ขขอบคุณวิชาการ.คอม
   
คัดสรรมาฝากโดย mutu11 (อนุชา เจซาคาล) บทความทั้งหมดของคุณ mutu11
วันที่ 25/11/2549 เวลา 12:09:45
เข้าชมบทความนี้แล้ว 4857 ครั้ง ได้รับการโหวต 6 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 4857 คน ตอบ 3 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 20/8/2551 20:36:10
โดย คุณ *-*
IP : 117.47.43.***
 โพสต์เมื่อ : 20/8/2551 20:36:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 10/4/2550 13:34:57
โดย คุณ ณน
IP : 203.188.60.***
 โพสต์เมื่อ : 10/4/2550 13:34:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 5/12/2549 16:19:32
โดย คุณ deeper33
IP : 58.181.193.***
 

คนที่จะตั้งชื่อต้องเก่งมากๆ เลยนะงับเนี่ย ชื่อผมมีเกือบครบทุกตัว - -* ยาวมาก อิอิโพสต์เมื่อ : 5/12/2549 16:19:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 4857 คน ตอบ 3 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด