เคล็ดลับการเขียน Scholarship Essay ให้โดนใจคณะกรรมการ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

ถึงแม้ว่าการเขียนในหัวข้อที่ดูน่าเบื่อสำหรับการเขียน Scholarship Essay ก็สามารถทำให้ดูน่าสนใจได้ หากว่าวิธีการเล่าหรือเขียนของคุณเป็นวิธีที่แปลกใหม่ ในการเขียน Scholarship Essay มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่สองสิ่ง คือ การเขียนเพื่อให้คณะกรรมการเชื่อว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจะได้รับทุนการศึกษา และทำให้คณะกรรมการทราบถึงความสามารถที่หลากหลายของคุณ ที่มิได้จำกัดเพียงแค่คะแนนสอบหรือเกรดเฉลี่ยที่สูงเท่านั้น

Academy Center ของนำเสนอเคล็ดลับการเขียน Scholarship Essay เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ที่กำลังจะสมัครขอทุนการศึกษา

1.       ตอบคำถามให้ถูกต้อง คุณสามารถทำตาม 12 ข้อถัดไปได้ แต่หากคุณตอบไม่ตรงคำถามนั้น คุณก็ไม่สามารถที่จะชนะใจกรรมการและได้รับทุนการศึกษา

 

2.       ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แม้ว่าหัวข้อในการเขียน Essay ของคุณอาจดูน่าเบื่อ แต่หากคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ คุณก็สามารถทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นมาได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเขียนเกี่ยวกับการแข่งขันด้านฟุตบอลที่คุณได้รับการฝึกฝนมา คุณไม่ควรที่จะเริ่ม Essay ของคุณโดยเริ่มว่า "I worked long hours for many weeks to train for XXX competition." คุณอาจเขียน "Every morning I awoke at 5:00 to sweat, tears, and blood as I trained to bring the Thailand football trophy to my hometown."

 

3.       เป็นตัวของคุณเอง คณะกรรมการต้องการทราบเกี่ยวกับตัวคุณและความสามารถในการเขียนของคุณ ดังนั้นคุณควรเขียนสิ่งที่มีความหมายและออกมาจากใจ ในบางครั้งอาจจะไม่ได้ออกมาจากการกระทำของคุณอย่างเดียวก็ได้ หากคุณสามารถทำได้นั้น Essay ของคุณก็จะเป็นเอกลักษณ์ หลายคนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือชนะการประกวด แต่ความรู้สึกของคุณที่มีต่อประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้คุณโดดเด่นกว่าผู้อื่น และควรหลีกเลี่ยงการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่คุณมีประสบการณ์ไม่มากนัก

 

4.       อย่าใช้คำศัพท์วิชาการ มีหลายคนเป็นจำนวนมากที่คิดว่าการใช้คำศัพท์ที่ยาก คือการเขียน Essay ที่ดี การใช้คำศัพท์ที่ยากสามารถทำได้ หากคุณใช้อย่างเหมาะสมกับประโยคและกับสไตล์การเขียนของคุณ

 

5.       ใช้สไตล์การเขียนที่ชัดเจน การเขียน Essay ที่ดีนั้น คุณควรจะเขียนแบบเจาะจง อย่าเขียนในลักษณะกว้างๆ ให้รายละเอียดและอธิบายถึงเหตุผลให้แก่คณะกรรมการอย่างเพียงพอและอย่างน่าสนใจ

 

6.       ใช้เวลาในการเขียนบทนำให้มากที่สุด คณะกรรมการมักจะใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 นาที ในการอ่าน Essay ของคุณ ดังนั้น บทนำของคุณควรจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่เรื่องแปลกหากคุณจะแก้บทนำใหม่หมด หลังจากคุณเริ่มเขียนเนื้อหาของ Essay ของคุณ

o        อย่าสรุปเรื่องราวทั้งหมดของคุณในบทนำ ลองถามตัวเองว่าเพราะสาเหตุใดผู้อ่านอยากจะอ่าน Essay ทั้งหมดของคุณ หลังจากอ่านบทนำ หากการเขียนบทนำของคุณ คือการสรุปทั้งหมด คณะกรรมการก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องอ่านเนื้อเรื่องที่เหลือของ Essay คุณ

o        สร้างความแปลกใจหรือความลึกลับในบทนำของคุณ ไม่จำเป็นเสมอไปว่าตั้งแต่ประโยคแรกของ Essay คุณนั้นจะต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่คุณตั้งใจอย่าง 100% ตั้งคำถามหรือประเด็นให้คณะกรรมการสนใจอ่าน Essay ของคุณ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่คุณต้องการจะสื่อให้คณะกรรมการ

7.       เนื้อเรื่องของคุณต้องเชื่อมโยงกับบทนำ บทนำของคุณควรดูน่าสนใจ และเนื้อหาในเนื้อเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกับบทนำของคุณ

 

8.       ใช้คำเชื่อม ผู้สมัครบางคนละเลยที่จะใช้คำเชื่อม คุณจำเป็นจะต้องใช้คำเชื่อมระหว่างย่อหน้าในเนื้อเรื่องของคุณเพื่อที่จะทำให้การเรียงลำดับการเล่าเรื่องของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องและทำให้ผู้อ่านไม่สับสน  คำเชื่อมนั้นไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นคำว่า as a result, additionally, while อาจจะใช้คำที่เป็น key word ในการทำให้ความคิดต่างๆประสานกันก็เป็นได้

 

9.       บทสรุปมีความสำคัญมาก บทสรุปเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านเชื่อว่าคุณเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการได้รับทุนการศึกษา หรือให้ผู้อ่านประทับใจกับความสามารถของคุณ ควรหลีกเลี่ยงการสรุปบทความทั้งหมดของคุณโดยเฉพาะ Essay ที่สั้น และควรไม่ใช้คำ เช่น in conclusion, in summary, to conclude

 

10.   หันไปทำอย่างอื่น เว้นไปอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ในการทบทวน Essay ของคุณ และกลับมาดูใหม่อีกหลังจากนั้น เพื่อคุณจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณเขียนไปนั้นดีพอหรือไม่

 

11.   นำ Essay ของคุณไปให้ผู้อื่นอ่าน และขอให้ผู้อ่านตอบคำถามต่อไปนี้ขณะอ่าน Essay ของคุณ

·         Essay นี้เกี่ยวกับเรื่องใด

·         ส่วนใดของ Essay ที่ดีที่สุด

·         Essay นี้มีอะไรที่น่าประทับใจหรือน่าจดจำมากที่สุด

·         ส่วนใดของ Essay ที่แย่ที่สุด

·         ส่วนใดของ Essay ที่ยังสับสนหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม

·         ส่วนใดของ Essay ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของ Essay

·         ทุกประโยคใน Essay นี้มีความสำคัญหมด หรือไม่ มีประโยคไหนที่สามารถตัดออกไปได้หรือไม่

·         Essay นี้ได้กล่าวถึงความเป็นตัวตนหรือบุคลิกลักษณะนิสัยของผู้เขียนหรือไม่

·         และที่สำคัญ หากคุณเป็นคณะกรรมการ คุณจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เขียนหรือไม่

 

12.   ตรวจแก้ใหม่ คุณไม่สามารถเขียน Essay ที่ดีได้ หากคุณไม่ได้ตรวจแก้ใหม่ คุณถูกจำกัดคำในการเขียน ดังนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คำอย่างชาญฉลาด จงลบทุกประโยคที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของคุณ คุณได้ใช้คำเชื่อมในการเขียนหรือไม่ ประโยคเริ่มต้นและบทสรุปของคุณเป็นเพียงแค่การย่อเนื้อเรื่องหรือไม่ คุณมีข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์หรือไม่

 

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย Academy Center  (www.academy-center.com)

 

Academy Center เป็นศูนย์บริการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป โดยมีบริการให้คำปรึกษาในการสมัครงาน (Career Service) และทางด้านการศึกษา (Education Service)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อใช้บริการปรึกษาด้านการเขียน Statement of Purpose หรือ Scholarship Essay ได้ที่

http://www.academy-center.com

Tel: 086-5716707                   Fax: 02-2521437

Email: inquiries@academy-center.com

   
คัดสรรมาฝากโดย AcademyCenter (Academy Center) บทความทั้งหมดของคุณ AcademyCenter
วันที่ 31/07/2550 เวลา 00:27:53
เข้าชมบทความนี้แล้ว 16860 ครั้ง ได้รับการโหวต 80 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 16860 คน ตอบ 15 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 21/12/2551 1:54:58
โดย คุณ ต่าย
IP : 202.29.83.***
 

ขอบคุณมากนะคะจะใช้เป็นแนวทางให้ได้มากที่สุดของการสอบในวันพรุ่งนี้
thank you very much;i will do your advice as much as i can to get the shorlarship ^.^

โพสต์เมื่อ : 21/12/2551 1:54:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 16/11/2551 13:26:53
โดย คุณ nuch
IP : 58.8.122.***
 

TOEFL- IELTS –TOEIC:เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค,แบบสดทุก Parts กับกลุ่มย่อย ,อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ตามที่ตนถนัด ,อาจารย์จบ ป.เอก-โท นอกมาสอน, รับรองผลคะแนนสอบหากสอบไม่ผ่านTEL: 0853684630,www.tciap.com

โพสต์เมื่อ : 16/11/2551 13:26:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 16/11/2551 13:24:52
โดย คุณ tciap.com
IP : 58.8.122.***
 

TOEIC- IELTS –TOEFL Online จำเพิ่มทักษะการใช้ภาษาเพราะเราเอาครูผู้เก่ง วิเคราะห์ พร้อมเทคนิคใหม่ๆ โดยผู้สอนจะเน้นระดมความคิด และขัดเกลาไวยกรณ์ Tel: 08-53684630, www.tciap.com

โพสต์เมื่อ : 16/11/2551 13:24:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 23/6/2551 20:16:34
โดย คุณ lol
IP : 118.174.196.***
 

Thx for YouR Advice

โพสต์เมื่อ : 23/6/2551 20:16:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 25/3/2551 22:27:28
โดย คุณ Tai
IP : 61.7.134.***
 

Thank you for your suggestions.

โพสต์เมื่อ : 25/3/2551 22:27:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 30/8/2550 11:47:04
โดย คุณ phim
IP : 158.108.194.***
 

thank a lots

โพสต์เมื่อ : 30/8/2550 11:47:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 25/8/2550 20:24:01
โดย คุณ hamsterberry
IP : 58.9.1.***
 

ขอบคุณมากๆค่ะ แล้วจะลองเอาไปปรับแก้ไขดูนะคะ

โพสต์เมื่อ : 25/8/2550 20:24:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 25/8/2550 8:25:42
โดย คุณ sherbetz
IP : 76.7.177.***
 

thanks คะ

โพสต์เมื่อ : 25/8/2550 8:25:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 25/8/2550 2:10:42
โดย คุณ น๊อต
IP : 202.44.135.***
 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/8/2550 2:10:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 24/8/2550 23:26:23
โดย คุณ เบสท์
IP : 203.113.81.***
 

ขอบคุมากครับ

โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 23:26:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 24/8/2550 19:18:54
โดย คุณ พงษ์
IP : 222.123.148.***
 

ขอบคุณมากครับ สำหรับำแนะนำที่ดีดี

โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 19:18:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 24/8/2550 17:09:15
โดย คุณ natchell
IP : 203.154.83.***
 

thx

โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 17:09:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 24/8/2550 15:45:58
โดย คุณ เด็กน้อย
IP : 203.113.17.***
 

ขอบคุณม๊ากมากนะคะ

โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 15:45:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 24/8/2550 13:54:10
โดย คุณ 191
IP : 125.25.192.***
 

ขอบคุณมากเลยครับ กำลังต้องการอยู่พอดี

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 13:54:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 9/8/2550 22:35:32
โดย คุณ ดเด
IP : 125.24.0.***
 

ขอบคุนนะคะ

กำลังคิดจะขอทุนแต่ก้ยังเขียนไม่ได้อยุ่ดี

พยายาม!!

โพสต์เมื่อ : 9/8/2550 22:35:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 16860 คน ตอบ 15 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด