" มาฆบูชา ๒๕๕๑ " ร่วมบูชาเวียนเทียนพระบรมสาริกธาตุ ณ. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ -วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

" มาฆบูชา ๒๕๕๑ " ร่วมบูชาเวียนเทียนพระบรมสาริกธาตุ ณ. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ -วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และกรุงเทพมหานคร ชมรมเวบพระพุทธศาสนา มูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ
และองค์กรพุทธทั่วประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการและเชิญฟังคำบรรยาย พร้อมรับแจกหนังสือ และซีดีธรรมะ
กิจกรรมในวันมาฆบูชา มูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ และทางชมรมเวบพระพุทธศาสนา
    
      เชิญชมบอร์ดนิทรรศการฟังพระธรรมเทศนา และแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา  แจกฟรีหนังสือและซีดีธรรมในผลงานของครูบาอาจารย์ต่างๆมากมาย
อาทิเช่น พระมหาแสวง โชติปาโล อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีประวัติ ท่าน อ.บุญมี เมธางกูร  อ.แนบ มหานีรานนท์ อ.บุษกร เมธางกูร

ภายใน เต้นท์ชมรมเวบพระพุทธศาสนา และ มูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ ได้การจัดห้องบรรยายติดแอร์ไว้ให้ท่านสาธุชนฟัง โดยนายบริบูรณ์ นันทวะกุล  ประธานกรรมการมูลนิธิเบญจนิกาย)
พร้อมทั้ง จัดให้มีวิทยากรมาบรรยายธรรม มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการนำโดยพระมหาพนม อาภากโร
        ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อธรรมที่น่าสนใจ ที่จะบรรยาย ณ.เวทีธรรม ท้องสนามหลวงของมูลนิธิเบญจนิกาย มีดังนี้
บรรยายธรรม เรื่อง เหตุผลต้องมีธรรมะ โดยพระมหาวัฒนา จันทโชโติ (ปธ.๙)วัดศรีประวัติ
บรรยายธรรม เรื่อง วิธีสร้างสติและปัญญา โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฎิบัติธรรมวัดศรีประวัติ
บรรยายธรรม เรื่อง ที่พึ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ โดย อาจารย์ประสิทธิ์ ทองพันธุ์ (อ.ยอด) กรรมการมูลนิธิเบญจนิกาย กรรมการมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
เสวนาธรรม เรื่อง  อย่าเพิ่งตายถ้าไม่รู้ธรรม โดย อาจารย์ธเนศ อุ่นศิริ ประธานชมรมเวบพระพุทธศาสนา อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร
เสวนาธรรม เรื่อง หลักไม่มีธรรมเพี้ยนได้ โดย อาจารย์ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร
บรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะคลายทุกข์ได้ เป็นของคู่กัน โดยอาจารย์สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน ผู้ดำเนินรายการแสงธรรมเพื่อชีวิต
  สอบถามรายละเอียดในการจัดงานได้ที่ อ.ธเนศ อุ่นศิริ ประธานชมรมเวบพุทธศาสนา www.buddhadhamma.net ,
หรือ กระดานข่าวธรรมะwww.thaipost.com/lawyer โทร.089-1692277 หรือ 085-9851561 
 

       กิจกรรมในระบบเนตเว็ต ของมูลนิธิเบญจนิกาย วัดศรีประวัติ และชมรมเวบพระพุทธศาสนา
 บริการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 80พระชันษา องค์ราชันย์
ชมรมเวบพระพุทธศาสนา www.buddhadhamma.net มี ซีดีธรรมดี และ คณาจารย์ วิทยากรหลายท่าน ให้ความรู้เพื่อนำธรรมไปสู่การพัฒนาชีวิต ตอบปัญหาทางเวบไซค์ที่www.thaipost.com/lawyer
ปรึกษาปัญหาธรรมได้ทุกเวลาที่ อ.ธเนศ อุ่นศิริ ( http://se-ed.net/oonsiri1/ts.htm ผู้บรรยายธรรมของมูลนิธิเบญจนิกายวัดศรีประวัติและผู้ดำเนินรายการวิทยุ ม.รามคำแหง)และ อ.ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี  (อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร์ และกรรมการมูลนิธิพุทธางกูร) โทร 089-169227
เชิญผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านร่วมฟังธรรมในพระมหากรุณาคุณจากพระบรมราชินี เพื่อเป็นมหากุศลถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคล ในเวบไซค์ http://se-ed.net/oonsiri1/q.htm
และเรียนเชิญท่านสาธุชนศึกษาธรรมพัฒนาจิตเจริญภาวนา โดยฟังธรรมในวิทยุทางอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในรายการ สิ่งดีๆวันนี้ บรรยายโดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ พร้อมดาว์นโหลด  
รับฟัง ได้ที่
    
   เสียงธรรม http://se-ed.net/oonsiri1/44.htm       
   ฟังแล้วจะรักแม่มาก.mp3  http://www.uphaha.com/download.php?file=405eeead8579bb32a49a75283abf4721                 
   ศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎก  http://www.learntripitaka.com/Download.html
   กระทู้ธรรมจากมูลนิธิ http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.php?user=dokgaew
   เสียงธรรมจากพระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ ประยุตต) http://www.watnyanaves.net/sounds/index.php
   เสียงธรรมจากครูบาอาจารย์ http://www.palungjit.com/buddhism/audio/
   เสียงธรรม มจร http://www.mcu.ac.th/vesak48/audio.php?trnslang=en-us
   ประมวลธรรมจาก ชาวพุทธทั่วโลก http://groups.msn.com/mindofthebuddha/buddhism.msnw
   รวมดาว์นโหลด เรื่อง ความสำคัญของชีวิต( MP3 )  http://upload.thaimisc.com/get.php?119790466000443225,1
   รวมดาว์นโหลด เรื่อง ความรู้ติดตามตัว (mp 3)   http://upload.thaimisc.com/get.php?119802721721459991,1

เสียงธรรมจาก อ.ธเนศ ประจำเดือน ต.ค.50
อย่าเป็นคนรกโลก.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=214de439266f7324a049b81e28f48692
ไม่ควรมีกิ๊ก.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=c386ccf56bfa9e982f15bff94f9b8122
กรรมของนักฎหมาย.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=e1a6f13d996793f2674e32124e67e45c
กรรมเรื่องใกล้ตัว.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=b762511da637480d5143bc13eb4a617f
แก้สมาธิสั้น.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=a0ba36cc5ca3b7912985455bd7a9c5e5
คนดีที่โลกต้องการ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=616b6fc4d0c8580314eb0bdd6bb0bc7e
คิดแบบบุญ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=ac2f535606dc70729c22b69fd0fc8188
โฆษณาขายเหล้าด้วยศีล.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=8f99816058e25825304bc40d77582d9c
จุดหมายชีวิต.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=1191d3c5d9970da7f8ffcd89bec7c351
จัดระเบียบชีวิต.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=490bb7f3ffd75c781d853ef98a7389ef
จิตเก็บกรรม.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=369b3b13e980acff4a2467a79d10762c
ช่วยกันพัฒนาใจ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=a704c7360c938d5a18a98a1d36b7ed74
ใจสร้างผลงาน.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=e71402213d585232ba243ffca242288d
ชั่วต้องรู้ว่าชั่วจึงดี.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=fbcd84770cf51e330ec1b3d451161b67
ชั่วแล้วอย่าคิดซ้ำ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=874ef9579fe5dd47d667b3117887f8fa
ชีวิตเปรียบเรือ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=7f59eceec838bbbdb04b073c93bb0f0b
ชื่อว่ารักตน.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=c7b9b2d4244ac981f14fa12fadd96c3b
เชื่อเถอะกรรมเราเอง.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=59986263a17202309d5a6b6bf56e56ff
ต้องวางใจเป็น.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=32b7b97818ef70d8fb2f14328e2b7e24
ตัวเราเป็นเจ้ากรรม.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=19aa2822e20c75cde1368e44bdb50ef2
ทำไมเกิดแล้วเป็นทุกข์.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=75b1a5c192764fc9304e684251c82213
ทำดีให้ถึงดี.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=36fe951f7853dd5a5514577a373c7241
ทำบุญแต่ปางก่อน.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=355cb0ad3fc355877bd5d1c7c697497f
ทำไมชีวิตมีทุกข์.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=0445058118cd4580448d75b809f76d23
ทำไมทำดียังไม่ให้ผล.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=c5c70e3d05c4ef0bdcdfbed7ecfd42ff
ทำไมศีลจึงสำคัญ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=a46807ecefa32d0bd96da83531819dad
ธรรมใช้กับชีวิตได้.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=d6972b482cb76f269064ce7d48265d25
ในหลวงทรงนำเพียรมาสอนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=e3cef0aa87ccba96e8ce4d727ab8ebe8
บุญเขาทำอย่างไร.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=b435a93987098347846f6fb5a932664a
บุญเป็นอำนาจ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=0aec73ea19b444f2d66fc41f8f7db81a
ประมาทคำเดียวตายมานัก.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=f7753e4f7f5e036a151f00f4d647c68f
ประโยชน์๓ลักษณะ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=806943147964253f46b6b4fdb2c855fa
ประโยชน์ของชาวพุทธ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=eb96ad49ddb1335cca73911a8d030d14
แผนที่ชีวิต.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=0bd2e55e77b0ce445e17515e5205f8b4
เป็นคนต้องมีธรรม.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=f3c488fa11178b1c35ed3bebbe893444
เพราะใจเราทำเอง.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=8087afedf5db4ec356ea1daba4d77b2d
พอเพียงเป็นธรรม.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=5ea711c517654b6926806a3dceb11eda
พระใช้เงินได้ไหม.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=0ed95f26b0d60fa373753722d03b18b2


ชุดที่2
ภัยใกล้ตัวคือใจชั่ว.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=12b9bf870decc942889f500f1203d720
มานะในตัวอันตรายนัก.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=0262529060f4e672e569e89ff66e18e6
แม่สำคัญนะ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=bc75e9b00dfceec07865d9168093c8b3
ภูมิใจที่เป็นมนุษย์.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=426fbdc78c69fe3c1f3d05dedafc9d26
ระวังโง่เพราะกรรม.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=a27279effce28c15f3d12e1c41f490dd
รู้กับไม่รู้.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=3bb3c851cbcd30070658b6dd9ba2631b
รู้จริงถึงธรรม.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=a07e115dc5458cd233e38cc15094ea42
รู้จักตนชื่อว่าดี.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=819093641104b692a099d7f8f531d7eb
รู้ทุกข์จะไม่ทุกข์.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=a35b6f29cba689b41abeb1097cff2140
เรื่องของชีวิต.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=743adcde018e30f09ae2e2f1879d7a18
แรงกรรม.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=f27dcc4632e0fd9a0a6a6e5477361dcd
โลกร้อนเพราะใจ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=2165ff0604f1a17f01d3d379c1790933
เวลาของคนสำคัญ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=881dadc9f2423028846ffc0904a19b29
ศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อน.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=f49ea847d12a8b31a77f3bf3c5a26e98
สติทำใจดีขึ้น.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=13cd8a2a401f03b772da5b306273d4b6
สติสำคัญที่เตือนตน.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=e281e65928122f505e3f76250f38268c
สร้างใจให้เป็นพระ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=4ca32a878e927c0f2145bb41cb1be2a7
สร้างรั้วใจรอบตัว.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=68887a7aa35f83671c7cc5a58aebaf32
สร้างไฟไม่เผาตัว.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=5a4ee424b5e1130008de25977391ed51
สอนลูกให้รู้ธรรม.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=fccdfa0e8285e21a123e8939f6f8097d
สร้างรั้วใจรอบตัว.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=68887a7aa35f83671c7cc5a58aebaf32
สังคมต้องการคนดี.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=535ec42bd73befd8f39e567fc63cad22
สิ่งที่ใจต้องระวัง.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=4fc4687dd0b84957c4366e1dca54a31e
หลักคิดเรื่องชาติหน้า.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=c14ebe9460c307dcd88d6b8843512e5d
เหตุการณ์ในเรื่องกรรม.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=f366c2575229bc2be5607a552aa971a3
เหตุบุญมาก.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=798d69635f2f718ce59318fa29f06c7d
เหตุผลชีวิตมีต่อ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=2f00aa89660635e23b1a84389057d6c9
อย่าทำตนให้ผิดปกติ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=a0d177eb88ec75e25b9af52d7212de75
อภัยสำคัญนัก.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=af65c9be746ad90460b5684e379abe0b
เหตุให้ความรู้เกิด.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=8703eb50b9fe550f0d4b58ffa3da496a
อย่ารอจนแก่.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=e481fbfb3e116d78b4c4ec3def374802
อย่าสร้างกรรมเพราะพูด.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=6c5391f4a0541a2f7927c093d086400a
อาชีพไม่น่าทำ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=2958ab558fdaf2c8881e6cbf15b7d58a

ชุดใหม่ ธรรมบรรยาย โดยอาจารย์ธเนศ อุ่นศิริ
การศึกษาสำคัญ.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=3f3a1a19e103b8cdcd0bc820ef2c3f0b
ของวิเศษ.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=5e54235b56469ef74d702447c6b1b9cc
ควบคุมตัวเองให้พ้นทุกข์.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=98e267fa8383b2322cf669a50bdb2cf4
เงื่อนไขสร้างสุขไร้ทุกข์.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=3d7aa9455ca5ed4fb6b28babfa6d7f44
ใจเป็นนาม กายเป็นบ่าว.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=e41fd26584523816cb03809897dab8b8
ดีในปัจจุบัน.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=39cd3dba35749944a60628905f14118a
ทุกข์หมดได้.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=bd1721a5c374bd0bf59e2ae46802ed93
ดูจิตคือทำบุญ.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=4662dd187d29e174b6d95e2e2f83cc0d
โทษตัวเอง.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=d8099acab96ce0f7078597cbba092250
เหตุให้เกิดไม่ดี.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=306b708cc35e4ac609de93e780be48a8
อโศกเปลี่ยนใจ.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=23883ecded7d510c1bcc06d1412574da
บุญคือความสุข.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=fd35ada0a1a0e55ecf6b74dce073aabe
บารมีสร้างกันได้.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=5dadb7845482f8ad8dd32c72aa5e1d4b
ธรรมาธิปไตย.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=d72bed48563525d43b033ae28f0f6ea6
พระอยู่ที่ใจ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=2ff1780f08c86895d0add1b773d2d005
ประมาทคือผลไม่มีสติ.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=3a3dced4e1be15f04be5e44b36c32abd
ฝึกจิตกันไหม.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=cff60050743ec6410dd5f918abd5938e
แรงกระแทกของชีวิต.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=afb02d61b44d6c606d3e28967fd144e8
รักชีวิตทำอย่างไร.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=552b26b70c145ad8505e347b7ce7aa85
ไม่ประมาทเป็นทรัพย์.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=e8b6f38cb2838a53e9a33c001e5f3942
สามัคคีธรรม.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=91586a1f316c15a07ce9238fe752f527
สร้างบุญให้มีปัญญาด้วย.wma

http://www.uphaha.com/download.php?file=991c8ed26decc4eec7d0b409e554ec17
สร้างจริยธรรม.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=c572af06df83647927e7ae7c150a1d91
สุขของคนในโลก.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=c1caff0c164dd76496dd47270828b918
สุขจากการปฏิเสธชั่วเป็น.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=918b9f2740986a8df4f5a7a37e150fbb
หน้าที่กับโทษในหน้าที่.MP3
http://www.uphaha.com/download.php?file=3a422a5feb9e68b60a41cf74826ed526
หาความสุข.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=f2340a2f6da3761b66442adf06175fd2
 เหตุที่รักไม่เป็นจึงเป็นทุกข์.wma 
http://www.uphaha.com/download.php?file=49b660981041fbd38479acfed027ebcd


ชุดบรรยายเรื่อง เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง
1 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง1.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=12fd3abf9cedfce92ca9963121c24b00
2 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง2.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=4235ba7b2f0ccc830e5740f4637971ef
3 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง3.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=26d7ff0ffe1bac8e66db1c8c8d075791
4 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง4.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=4bb26a2b08b3f3c4d86e5a697e427dcb
5 เหตุทำให้มนุษย์แตกต่าง5.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=0bbe3234e87370a9b164104a9e83cc6a

ประสบการณ์อดีตชาติ.wma
http://www.uphaha.com/download.php?file=0a38823f2316b2069c56384eafb1199a

พุทธวิธีวางใจเมื่อภัยมา โดย อ.สุเทพ โพธิสัทธา
01พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=f9d9ae83b43c3c96ccd59faf67713151
02พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=9da3669546857679de851860142190b2
03พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=d8c47e6bfa57ed370cbd981e0bc74a43
04พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=edc8b29c62f1a582bd70a895feeb9908
05พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=932275fbda61203db0f9a7c0249679fe
06พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา  อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=6932d350cc5d46be171434f3b605cd02
07พุทธวิธีทำใจเมื่อภัยมา อ.สุเทพ.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=7332f05c860cd719ed90e3b22677de07

การอธิษฐานจิต.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=529a0e0ed857164074b4e12ee6c69ead
01ปฎิสนธิประหลาด.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=780749d041006b68d2d6295ba34868c5
04โกหกอย่างไรไม่ผิดศีล.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=5f35b9dfc8907cde907e5616868b5afd
12การอธิษฐานจิต.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=b4f9b23dd48b4f4f77f3f13c00a0cc32
02ผู้ท่องไปภายหลังความตาย.mp3
http://www.uphaha.com/download.php?file=d608d1ae8dbf7853f43564b5d63382b6

   
คัดสรรมาฝากโดย thanes50 ( ) บทความทั้งหมดของคุณ thanes50
วันที่ 20/12/2550 เวลา 06:46:21
เข้าชมบทความนี้แล้ว 992 ครั้ง ได้รับการโหวต 0 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 992 คน ตอบ 22 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 17/4/2553 17:20:59
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bayaystsreywusisjjd sbsdudodpflsjshysd bdbdyshsjdjsud buy phentermine online - phentermine

โพสต์เมื่อ : 17/4/2553 17:20:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/4/2553 21:08:53
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Mnabztahshsjjaja ahyzztarasd dgddjfudidof where can i buy phentermine online without a prescription - phentermine

โพสต์เมื่อ : 16/4/2553 21:08:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/4/2553 10:59:40
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bahahshsjskdkooiqya aversdidofpldjdhye hgggataysusodoj cialis pro reviews - cialis

โพสต์เมื่อ : 16/4/2553 10:59:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/4/2553 2:46:38
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Nauaisospdldkjahdysy sbsbsydusiidjdhfh dbdhfhyudidjkfjfjfk real phentermine without prescription - phentermine generic cialis online canada - cialis tramadol dogs and people - tramadol Ambien cheap no rx required canada - ambien what is cialis pills - cialis online pharmacy fedex Cialis - cialis

โพสต์เมื่อ : 16/4/2553 2:46:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 14/4/2553 3:49:07
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bauaysteysidos smdnsuqyats shdhsyeuskdospdlosiuduy buy cialis generic - cialis buy ambien canada - ambien buy valium no prescription - valium phentermine - phentermine viagra - viagra buy levitra - levitra buy xanax online - xanax buy tramadol online overnight - tramadol buy adipex - adipex buy klonopin no prescription - klonopin

โพสต์เมื่อ : 14/4/2553 3:49:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2553 18:07:09
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bahahsysyetweriroep dndnfbhsttse dvdufufidkf buy cialis professional - cialis buy ambien without a prescription - ambien buy cialis from canada - cialis buy ambien online no prescription - ambien

โพสต์เมื่อ : 13/4/2553 18:07:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2553 0:27:12
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bayauausjsjdhdhgwtes dbsudsoaplsjd bsyduejdjd buy cialis online without a prescription - cialis buy ambien online no prescription - ambien buy valium online without prescription - valium buy phentermine without prescription - phentermine buy viagra no prescription - viagra buy levitra without prescription - levitra buy xanax - xanax buy tramadol online overnight - tramadol buy adipex without prescription - adipex buy fioricet online without a prescription - fioricet

โพสต์เมื่อ : 13/4/2553 0:27:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/4/2553 18:51:25
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Nuiopdeuryetydtas sbdueiodplfkhah avsuueywteusi buy cialis - cialis buy viagra - viagra buy tramadol - tramadol buy phentermine - phentermine buy xanax - xanax buy valium - valium buy ambien - ambien buy ativan - ativan buy adipex - adipex buy fioricet - fioricet

โพสต์เมื่อ : 12/4/2553 18:51:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 10/4/2553 5:46:54
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Baterieopls sbdueydted ashsudkdidkfj buy clomid - clomid buy nolvadex - nolvadex buy valtrex - valtrex buy nexium - nexium buy zoloft - zoloft buy imitrex - imitrex buy zithromax - zithromax buy lexapro - lexapro buy diflucan - diflucan buy paxil - paxil

โพสต์เมื่อ : 10/4/2553 5:46:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/4/2553 22:05:13
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bauaosdospdpsodidue shdhdyuduufus sbdduoepdofifu buy cialis - cialis buy viagra - viagra buy tramadol - tramadol buy phentermine - phentermine buy xanax - xanax buy valium - valium buy ambien - ambien buy ativan - ativan buy adipex - adipex buy fioricet - fioricet

โพสต์เมื่อ : 9/4/2553 22:05:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 8/4/2553 22:58:25
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Najausiwoepsu dvstdueid shdudyeyeytd buy valtrex - valtrex buy zyrtec online - zyrtec buy zoloft - zoloft buy cipro online - cipro buy cymbalta - cymbalta buy topamax online - topamax buy kamagra - kamagra buy synthroid - synthroid buy lioresal online - lioresal buy effexor - effexor buy aciphex - aciphex

โพสต์เมื่อ : 8/4/2553 22:58:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 8/4/2553 2:08:01
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Kaiaisususyets vatasuysud sbsudodlfpoiei buy cialis online - cialis ambien - ambien buy valium online - valium buy xanax overnight delivery - xanax buy viagra canada - viagra buy levitra canada - levitra buy phentermine - phentermine cialis - cialis buy ambien canada - ambien buy cialis - cialis

โพสต์เมื่อ : 8/4/2553 2:08:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 7/4/2553 9:00:52
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Vatatsysjdudidosn dhvaafafafsfddhsjsj djdjdjdjdjdks buy phentermine - phentermine tramadol - tramadol buy cialis online - cialis buy viagra online without prescription - viagra buy levitra cheap - levitra buy tramadol online overnight - tramadol cialis - cialis buy viagra cheap - viagra buy tramadol online - tramadol

โพสต์เมื่อ : 7/4/2553 9:00:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 7/4/2553 5:39:40
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Vaeiroepidiuetyr bavatsueiropdif dbdyeuroido buy cialis - cialis buy ambien - ambien generic valium - valium xanax - xanax buy viagra without prescription - viagra buy levitra generic - levitra phentermine - phentermine buy cialis generic - cialis buy ambien online without prescription - ambien buy cialis online in usa - cialis

โพสต์เมื่อ : 7/4/2553 5:39:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/4/2553 2:37:31
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Maisudyerotpdlodu shdyeuidospdoue dhdysydusi buy ambien - ambien

โพสต์เมื่อ : 6/4/2553 2:37:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/4/2553 22:45:49
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Naiaosdpsjdueyted sgeriodpfoiuayterh dhfuioelajsduey cialis - cialis

โพสต์เมื่อ : 5/4/2553 22:45:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/4/2553 6:35:07
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Vacadqewsudid fhdyfudud fjdiofpljzgare df buy cialis - cialis

โพสต์เมื่อ : 5/4/2553 6:35:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/4/2553 23:32:03
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Vadeioplousye dbdyeuridffd dhfuidoepe buy zyrtec - zyrtec buy zoloft - zoloft buy cipro - cipro buy cymbalta - cymbalta buy topamax - topamax buy kamagra - kamagra buy synthroid - synthroid buy lioresal - lioresal buy effexor - effexor buy aciphex - aciphex

โพสต์เมื่อ : 4/4/2553 23:32:03
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/4/2553 21:17:36
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Naqasksodil cvvuiorpro dheuikfkjd buy celebrex - celebrex buy paxil - paxil buy lamisil - lamisil buy lasix - lasix buy avapro - avapro buy diflucan - diflucan buy nexium - nexium buy zovirax - zovirax buy valtrex - valtrex buy avodart - avodart

โพสต์เมื่อ : 4/4/2553 21:17:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/4/2553 19:00:59
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Vacsgdhdueifkdjf bvudyrieodpfkfj dhfhdjueidkfjfu cialis - cialis buy valium overnight - valium buy viagra - viagra buy zithromax - zithromax buy clomid - clomid buy lexapro - lexapro buy nolvadex - nolvadex buy imitrex - imitrex buy celexa - celexa buy viagra in mexico - viagra

โพสต์เมื่อ : 4/4/2553 19:00:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/4/2553 8:39:59
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

Bayaudhdys dsdysiopeosikdjnba abaydudj buy cialis generic - cialis buy ambien canada - ambien valium - valium buy xanax without prescription - xanax viagra - viagra buy levitra uk - levitra buy phentermine - phentermine buy ambien online no prescription - ambien buy cialis - cialis buy cialis online - cialis

โพสต์เมื่อ : 4/4/2553 8:39:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2553 22:56:08
โดย คุณ New York
IP : 188.92.75.***
 

1uHgfQ pvtbbfubkblv, [url=http://ekujoolvpbbb.com/]ekujoolvpbbb[/url], [link=http://skrawuepukuz.com/]skrawuepukuz[/link], http://xyicjgiucxpc.com/

โพสต์เมื่อ : 3/4/2553 22:56:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 992 คน ตอบ 22 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด