ความหมายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเเละนิติบุคคล

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ?

เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง?

เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี?

ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่?

เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง?

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร?

เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษี?

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?

เงินได้พึงประเมินแต่ละกรณีจะคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด?

ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด?

ยื่นแบบแสดงรายการได้ที่ไหน?

การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง?

หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชำระจะขอผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่

ถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง?

บัญชีอัตราภาษี

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

  นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

  ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ

          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

          รอบระยะเวลาบัญชี

          กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

          เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ

          เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม)

           อัตราภาษีและการคำนวณภาษี

          การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ

  สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

  บัญชีอัตราภาษี

 

   
คัดสรรมาฝากโดย อีฟ Ez Team
วันที่ 21/08/2548 เวลา 22:05:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 6919 ครั้ง ได้รับการโหวต 58 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 6919 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 27/9/2551 9:43:05
โดย คุณ สาน
IP : 125.27.250.***
 

เรียนแล้ว งงมากกกกกก

โพสต์เมื่อ : 27/9/2551 9:43:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 4/10/2548 12:36:00
โดย คุณ flower_fay@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากเรียนคณะนี้มากๆ  ใครให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ได้เข้ามาคุยกันได้นะ  flower_fay@hotmail.comโพสต์เมื่อ : 4/10/2548 12:36:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 6919 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด