ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

ความหมายและที่มาของวิชาเศรษฐศาสตร์

  1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์

 • เศรษฐศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสารรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด

1.2 ที่มาของเศรษฐศาสตร์

1. บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ คือ อาดัม สมิธ (ADAM SMITH) ชาวสก๊อตแลนด์ ผู้เขียนหนังสือ “THE WEALTH OF NATIONS” และเสนอนโยบายเสรีนิยม (LAISSEZ FAIRE) ที่เห็นว่ารัฐบาลควรเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด

2. บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค คือ จอห์น เมนาร์ต เคนส์ (JOHN MAAYNARD KEYNES) ผู้เขียนหนังสือ “THE GENERAL THEORY OF EMPLOYMENT, INTEREST AND MONEY” และเสนอแนวคิดที่ว่า รัฐบาลควรเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

2. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์

  1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (MICROECONOMICS)

 • เป็นแขนงวิชาที่ศึกษาเศรษฐศาสตร์ในระดับหน่วยย่อย

 • ตัวอย่างการศึกษา พฤติกรรมของตลาด, กลไกราคา , ทฤษฏีราคา

  1. เศรษฐศาสตร์มหภาค (MACROECONOMICS)

 • เป็นแขนงวิชาที่ศึกษาเศรษศาสตร์ในระดับส่วนรวมหรือระดับประเทศ

 • ตัวอย่างการศึกษา ทฤษฏีรายได้ประชาชาติ , ภาวะการจ้างงานของประเทศ

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคอาจแตกต่างกัน เนื่องจากมุ่งไปที่การศึกษาผลกระทบทีมีต่อปัจเจกบุคคลและต่อส่วนรวม จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกัน

3. แนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์

3.1 เศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริงและเศรษฐศาสตร์ที่ควรเป็น

 1. เศรษฐศาสตร์ตามที่เป็นจริง (POSITIVE ECONOMICS) เป็นการศึกษาแง่ข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจ

 2. เศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น (NORMATIVE ECONOMICS) เป็นการศึกษาแง่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

3.2 การศึกษาเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันใช้วิชาคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ เข้ามาช่วยอธิบาย

4. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

4.1 การที่ทรัพยากรมีจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “ปัญหาการขาดแคลน” ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจัดระบบผลิต (ปัญหาการจัดสรรหาทรัพยากร)

4.2 สาระสำคัญของการจัดระบบการผลิตหรือปัญหาการจัดสรรทรัพยากร คือจะผลิตอะไร อย่างไร และเพื่อใคร (WHAT, HOW, FOR WHOM)

 1. จะผลิตอะไร : ควรผลิตสินค้า-บริการอะไร ในปริมาณเท่าใด

 2. จะผลิตอย่างไร : โดยใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 3. จะผลิตเพื่อใคร : จะกระจายสินค้าบริการไปให้ใคร

4.3 นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญเกี่ยวเนื่องกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือ ปัญหาประชากร

 1. ปัญหาประชากรที่สำคัญคือ ความไม่สมดุลระหว่างจำนวนประชากรและทรัพยากร

 2. บิดาวิชาประชากรศาสตร์ คือ โทมัส โรเบิรต์ มัสธัส (THOMAS ROBERT MALTHAS) ได้สรุปว่า

 • ประชากรมีการเพิ่มเป็นอัตราก้าวหน้าเรขาคณิต (1, 2, 4, 8,16, 32, …)

 • อาหารที่มนุษย์ผลิตได้เพิ่มเป็นอัตราเรขาคณิต (1, 2, 3, 4, 5, 6, …)

 • เมื่อประชากรเพิ่มมากกว่าอาหารที่ผลิตได้ มนุษย์จะเกิดการอดอาหาร

 • มนุษย์จะไม่อดอยากถ้าหาทางคุมกำเนิด หรือมีตัวยับยั้งธรรมชาติที่บั่นทอนชีวิตมนุษย์ เช่น โรคระบาด ภัยสงคราม

3) คำทำนายของมัสธัสปัจจุบันไม่เป็นจริง เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถในการผลิตอาหารได้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผ่านการปฏิวัตเขียว (GREEN REVOLUTION) คือ ความก้าวหน้าในการปรับปรุงการผลิตให้ได้ผลผลิตเกษตรต่อไร่มากขึ้นเช่น โดยการปรับปรุงพันธุ์พืช ใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง

5. คำศัพท์สำคัญบางคำทางเศรษฐศาสตร์

 

คำศัพท์

ความหมาย – รายละเอียด

ทรัพย์

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- เศรษฐศาสตร์ (สินค้าทางเศรษฐศาสตร์ , Economic Goods) คือ สิ่งที่ต้องซื้อขายกัน มีการกำหนดเป็นราคา เช่น บ้าน เครื่องปรับอากาศ

อรรถประโยชน์

(UTILITY)

ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางเศรษฐกิจ (ดูจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการ)

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของราคาสินค้า-บริการ

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

การใช้ทรัพยากรการผลิตต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น

ประสิทธิภาพการผลิต คือ การใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำสุดเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

การกระจายรายได้ให้เป็นธรรม

การกระจายรายได้ให้ทั่วถึง โดยลดช่องว่างระหว่างคนมั่งมีและคนจน

มาตรฐานการครองชีพ

(STANDARD OF LIVING)

ระดับการกินดีอยู่ดีของคนในสังคม

ค่าครองชีพ

(COST OF LIVING)

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต

ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

   
คัดสรรมาฝากโดย ez (ณรงค์ศักดิ์ มาฆะนุกิจ) บทความทั้งหมดของคุณ ez
วันที่ 09/03/2547 เวลา 14:01:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 23643 ครั้ง ได้รับการโหวต 95 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 23643 คน ตอบ 10 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 19/7/2552 14:33:12
โดย คุณ เด็กใต้
IP : 124.157.235.***
 

อยากได้คำศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จำนวน 300 คำ ค่ะ เพราะว่าอาจารย์สั่งให้เขียน ใครก็ได้ช่วยที ช่วยหาคำศัพท์ลงมาโพสในนี้ด้วยนะคะ ถ้าใครหาได้จะขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะ ขอบคุณทุกคนล่วงหน้านะคะ

โพสต์เมื่อ : 19/7/2552 14:33:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 29/8/2550 17:36:19
โดย คุณ กว่าจาด้ายเปงเดะมหาลัย
IP : 203.144.153.***
 

จบแล้วทำงานที่ไหน ทำงานอะไรคะ
อยากเรียนเศรษฐศาสตร์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 29/8/2550 17:36:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 27/5/2550 17:21:53
โดย คุณ เดกเรียน
IP : 61.7.190.***
 

อยากได้เรื่องเกี่ยวกับการให้ความหมายของเศรษฐศาสตร์
แบบว่าใครเปนคนให้ความหมายอ่า
เข้าจายมะ
พอดีอยากได้เนื้อหาไปทำรายงานอะ

โพสต์เมื่อ : 27/5/2550 17:21:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 26/1/2550 14:13:26
โดย คุณ ฝนค่า
IP : 202.57.142.***
 

มันมะได้ตรงกะที่เซิดหาเล้ย เราเซิดว่า สินค้าทางเศรษฐศาสตร์นะมะใช่ เศรษฐศาสตร์เฉยๆๆสักกะหน่อย

โพสต์เมื่อ : 26/1/2550 14:13:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/4/2549 20:27:26
โดย คุณ Jaranchai
IP : 61.19.180.***
 

หนูไม่ค่อยเก่งคณิตเลยค่ะ แต่หนูจะพยายามค่ะ

โพสต์เมื่อ : 1/4/2549 20:27:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 1/3/2549 16:35:44
โดย คุณ econ swu
IP : 202.28.62.***
 

เศรษฐศาสตร์ เราว่าไม่ยากนะ ตอนนี้เรากะลังขึ้นปี2 เสดสาด มศว มีไรแอดมาคุยกันได้นะ เราว่าที่ยากอ่ะ เพาะแคลมากกว่า ตัววิชาเสดสาดจิงๆไม่ยากเลย JaochaiA-suln@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 1/3/2549 16:35:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 24/2/2549 11:35:16
โดย คุณ ^^
IP : 203.209.80.***
 

เศรษฐศาสตร์ ยากมั๊ย

โพสต์เมื่อ : 24/2/2549 11:35:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 22/9/2548 15:46:00
โดย คุณ kapolo
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จบเศรษฐศาสตร์แล้วไปทำงานเกี่ยวกับไรได้บ้างโพสต์เมื่อ : 22/9/2548 15:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 15/9/2548 17:40:00
โดย คุณ ตั๊ก1/2
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

มีเนื้อหามากกว่านี้อีกไหมโพสต์เมื่อ : 15/9/2548 17:40:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 15/9/2548 0:21:00
โดย คุณ สงกะสัย
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อยากได้คำศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มากๆเลย

ใครก็ได้ช่วยกรุณาทีเถอะคร้าบโพสต์เมื่อ : 15/9/2548 0:21:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 23643 คน ตอบ 10 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด