ACE in ENGLISH เปิดสอนภาษาอังกฤษทาง INTERNET สำหรับคนอยู่ไกล ทั่วประเทศและ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

ACE in ENGLISH School of Excellence

           (SPECIALIZING IN SPEAKING)

 

1)   http://www.ACEinENGLISH.com

 

 

ACE in ENGLISH  เปิดสอนภาษาอังกฤษทาง INTERNET สำหรับคนอยู่ไกล ทั่วประเทศและทั่วโลก

 

โรงเรียนตั้งอยู่ไกล้ แยก มีน บุรี  239/23 รามอินทรา 125 หน้าซื่อตรงคอนโด แขวง  &  เขตมีนบุรี  10510

 

เปิดสอนเรียบร้อยแล้วที่มีนบุรี และสอนภาษาอังกฤษทาง Internet ทั่วไทย และทั่วโลก

 

Email :     1)  ace_teacher1@yahoo.com

                  2)  aceinenglish@gmail.com

 

โทรจองด่วนไม่เกิน คน 6 ต่อ Group มีโอกาสพูดตลอด 2 ชั่วโมง

 084-092-0999, 02-918-9425-7

                         Fax 02-918-9427

 084-092-0999,  086-309-1492            

 

 

หลังจากประสบความสำเร็จมา 6 ปี เรา สอนทาง Internet และเปิดโรงเรียนที่มีนบุรีด้วย

1) ACE in ENGLISH  เปิดการสอนภาษอังกฤษทาง Internet สำหรับ คนอยู่ไกล สอน ได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก

2 )  ACE in  ENGLISH   เปิด โรงเรียนที่ 329/23  รามอินทรา 125  ไกล้แยกมีนบุรี

                                                     หน้าซื่อตรงคอนโด  แขวง  มีนบุรี   เขตมีนบุรี 10510

     ทุกคนมีสิทธิเรียนฟรี 1  ชั่วโมง    กรุณาโทรนัดเวลาก่อนนะครับ

Do you want to be a WIZ ?call !!!!!!!!! ACE in ENGLISH!!!!!!!!!

 

            !*!*!*จองด่วนรับจำนวนจำกัด กรุ๊พละไม่เกิน 6 คน!*!*!*

 

การเรียนภาษาอังกฤษทาง Internet ก็เหมือนการเรียนสดในห้องเรียนคือใช้ระบบการประชุม แบบ Conference คือเมื่อคนหนึ่งพูด อีก8 คนได้ยินหมดเพราะระบบสามารถใช้ทำการพูด คุย สนทนา โต้เถียงได้ 24 พรอ้ม ๆ กัน

แต่เราจะใช้ สำหรับ อาจารย์ 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 6 คน เช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียน

>>>เราใช้Head set ซึ่งมีไมโครโฟนและหูฟัง มี Chat board และ Web cam

 การเรียนเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนทุกอย่างคือ Take Turn ผลัดกันพูด-ถาม-ตอบ หมุนเวียนไปจนครบทุกคนในกรุ๊ฟ

1) สอนการออกเสียง Sound Drill  เราสอนการออกเสียง  อย่างถุกต้อง Alphabet  th, x,

    z, v, fr, fl, bl, br,

      การออกเสียงตัวลงท้าย d, b, p, f, ve, t, x, ce, ps, bs, ts, ds, k, ks.

   >>> ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสฝึกเท่า ๆกันทั้ง 6 คน โดยว่าตามอาจารย์ ออกตัวไหนไม่ชัดอาจารย์ก็จะแก้ให้

                     และ เป็น   QC ให้  อย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นคุณภาพและความไวของไมโครโฟน จึงเป็นสิ่งสำคัญ

2) Questions and Answers  เราสอนการสนทนา, ตั้งคำถาม, และตอบ แบบต่อเนื่อง3-6

           ประโยค

  >>>ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสฝึกตั้งคำถาม (ถูกต้องตามหลัก Grammar)เท่า ๆกันทั้ง 6 คน ถ้าถามผิดเรา

             แก้ให้ (พร้อมมีสูตรสำเร็จให้)  และ เป็น   QC ให้  อย่างสมบูรณ์ ทุกขั้นตอน

           และ เราใช้ Psycho Feed back ช่วยในการตั้งคำถาม

  >>>ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสฝึกคำตอบ แบบต่อเนื่อง3-6 ประโยค(ถูกต้องตามหลัก

         Grammar เท่า ๆกัน  ทั้ง 6 คน ถ้าตอบผิดเรา  แก้ให้ (พร้อมมีสูตรสำเร็จให้)  และ เป็น   QC ให้ 

         อย่างสมบูรณ์  ทุกขั้นตอน และ เราใช้ Psycho Feed back ช่วยในตอบ

3) >>>  ขณะที่แต่ละคนถามหรือตอบทุกคนจะได้ยินหมด ตอนนี้แหละสมองส่วนลึกจะวิเคราะห็และวิจารณ์

                 และ เปรียบเทียบ พร้อมกับการแข่งขันไปในตัว หลังจากนั้นก็จะเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดไว้ เป็น Feed

        back

             นี่เป็นคำอธิบายที่ว่า เรียนหลายคนดีกว่าเรียนคนเดียว ซึ่งจะ พะวง -เกร็ง - เหนื่อย

4)>>> ทุกคนมีโอกาศคิด Think>>Find the reason>>>Speak*(Psycho

            Feedback)*

.          ขณะที่ตอบคำถาม ฝึกการคิด หาเหตุผล และตอบทันทีไม่ต้องแปลไทยเป็นอังกฤษ โดยใช้

                 ไซโครฟีดแบคมาช่วยเช่นกัน  ถ้าสำนวนไม่สละสลวย อาจารย์จะช่ายเสริมให้ดีขึ้นและ เป็น   QC

           ให้ อย่างสมบูรณ์ 

5) >>> Comprehensionเราสอนให้เข้าใจความหมายที่แท้จริง  เมื่อคำสองคำรวมกัน หรือ กลุ่มคำ

             เมื่อรวมกันความหมายเปลี่ยนไป  ตัวอย่างเช่น drop in: drop= ทำตก, in = ใน, เมื่อ 

                   รวมกัน drop in = แวะมาหา หรือ  แวะมาเยี่ยม อย่างนี้เป็นต้น 

                แต่ละบทเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกการใช้ สำนวนภาษาอังกฤษ Slangs and Idiomsด้วย

 

สรุป ตามหลัก IN PUT = OUT PUT ฉะนั้นสิ่งที่เราสอนทั้งหมดแต่ละบทเรียนจึงเป็นข้อมูลหรือ

IN PUT>>>   เมื่อเรียนพูดตามขั้นตอนก็จะสามารถพูดได้ถูกต้องและมั่นใจ (นั่นคือ OUT PUT)

 

เปิดสอนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วที่มีนบุรี และสอนทาง Internet ทั่วไทย และทั่วโลก

 

          กรุณาเช็ค          1)   http://www.ACEinENGLISH.com

 

เมื่อก่อนผมก็มีปัญหาคล้ายๆคุณ คือเรียนมามากแต่พูดมั่วไปหมด จับไม่ได้ความทั้งหมด ตอบก็ไม่ ชัวร์ มั่วนิ่ม

ตอนไป อเมริกา ไปใหม่ๆ ก็พูดแบบมั่วนิ่ม ไม่โดนชกหน้าก็บุญแล้ว  ยิ้มสยามก็ช่วยไม่ได้ไปโน่นเมืองเขา อดตายแน่ๆๆๆ

             ข้าพเจ้าก็เลยต้องช่วยตัวเอง ลุยแบบ Hard Time ไม่รู้ก็ถาม ออกเสียงไม่ถูกก็ถาม เขา  เวลาเขาออกเสียงดูมันง่าย  พอเราออกบ้าง ทำไม?ไม่เหมือนหว่า  คำตอบคือลิ้นเราคนไทย  เหมือนคงยาก เอาว่าฝึกๆๆๆจน Almost the same   ทุกวิธีครับ  ครู พัก ไม่พัก ก็ ต้องลักจำ  ทั้ง จด จัด จำ  พูด พูด พูด หา เทคนิคต่างๆ  ตำรา เพียบ    เลยรู้จุดอ่อนคนไทยว่าทำไม เรียนมา เป็นสิบปี พูดไม่ได้  ลุยอยู่  20 years  พอเบื่ออเมริกาเลยกลับ Thailand (the land of smile) smile มากเลยพูดอังกฤษไม่ได้ครับ

           ตอนแรกก็ไม่ได้สอนพูดหรอกครับ แต่เห็นใจไทยด้วยกัน เลยเอาประสบการณ์มาช่วย เรียนลัด ไม่ต้อง ลุยผิดลุยถูก ผมสอนวิธีเติมเต็มจุดอ่อน คนไทย ดังนี้

นี่คือจุดอ่อนของเราคนไทย

 จุดอ่อน >>1)    พูดสำเนียงไทยๆ  ฝรั่ง ฟังไม่ออก   (Accent)

วิธีแก้ไข  >>    Sound drills > ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง เน้นตัวอักษรยากๆที่ไม่มีในภาษาไทย

                                        เน้นอักษรต้น และอักษรท้าย ฝึกจังหวะในการพูดเต็มประโยค

จุดอ่อน  >>  2) ภาษาแตกพูดเป็นคำๆ, เป็นวลี,เป็นประโยคก็ไม่สมบูรณ์  (Broken English)วิธีแก้ไข >>  Dialogs *(Use Psycho Feedback )

                         ฝึกตอบให้ได้ต่อเนื่อง 3-6 ประโยค โดยใช้ ไซโครฟีดแบค(การทำงานของสมองส่วนลึก

                                     มาช่วยในการจำและพูดได้ถูกต้อง

จุดอ่อน >>    3)  พูดต่อเนื่อง(คิดไปพูดไป)ไม่ได้

                     ( Can not Think and Speak at same time)

วิธีแก้ไข >> Think>>Find the reason>>>Speak*(Psycho Feedback)*

.                            ขณะที่ตอบคำถาม ฝึกการคิด หาเหตุผล และตอบทันทีไม่ต้องแปลไทยเป็นอังกฤษ

                                            โดยใช้ ไซโครฟีดแบคมาช่วยเช่นกัน

จุดอ่อน >>   4)   ไม่มั่นใจว่าพูดออกไปถูก (Grammar)หรือไม่

วิธีแก้ไข >>  We will give you the Formulas to follow.

                            สอนหลัก และ หัวใจในการพูด พร้อมสูตรสำเร็จ ในการพูดให้ถูก Grammar

จุดอ่อน >>  5) ไม่กล้าพูดกับคนต่างชาติ 

 

วิธีแก้ไข >> When you Speak, Speak and Speak, You won’t be afraid

                           to speak English anymore

เมื่อฝึกๆๆจนพูดได้แล้วด้วยวิธี 1-4 ตามหัวข้อข้างต้น แล้ว มาเถอะ ฝรั่ง ชาติไหนๆ ก็ไม่หวั่น กล้าพูดแล้ว    ไม่ต้องใช้ ยิ้มสยามมากนัก

 

“Be a WIZ with ACE in ENGLISH”

 

              ผมเรียนภาษาอังกฤษ  The hard way  เมื่อ 30 ปีก่อนที่ผมจะไปอเมริกาผมคิดว่าผมเก่งภาษาอังกฤษ   ผมเรียนที่สถาบันดังๆ ราคาแพงๆ ผมพูด สนทนากับครู เขาฟังผมได้(ไม่รู้แค่ไหน)  อาจเป็นเพราะว่าเขาชินสำเนียงไทยๆ  ท่านเชื่อไหมครับพอผมไปอยู่อเมริกาจริงๆ พวกเขาฟังผมไม่ค่อยจะออก และก็หน้า

แตกหลายครั้ง เพราะเราไม่รู้คำแสลง, สำนวนต่างๆ โดยเฉพาะจัวหวะการพูด ฉะนั้นเราจึงสอนจุดอ่อนของคนไทยโดยเฉพาะ

1)  เสริมความกล้า, 2)  สำเนียงอเมริกัน, 3)   การพูดต่อเนื่องหลายประโยคติดต่อกัน 3-6   ประโยค, 4)   คิดขณะพูด (คิดไป พูดไป), 5) เราสอนได้ทุกระดับ ตั้งแต่ป 1 –ปริญญาโท, 6)  สอนด้วยวิธี  Psycho Feedback    เมื่อก่อนนี้ผมเคยสอนให้ฟรีๆ แต่คุณเชื่อไหม? ของฟรีคนคิดว่าไม่มีคุณค่า มาเรียนบ้างไม่มาบ้าง ผมเลยยกเลิกการสอนฟรี                               

                                                                   

                                       วิธีการสอนของเรา

1) Sound Drill  เราสอนการออกเสียง  อย่างถุกต้อง Alphabet  th, x,  z, v, fr, fl, bl, br,

               การออกเสียงตัวลงท้าย d, b, p, f, ve, t, x, ce, ps, bs, ts, ds, k, ks.

2) เราสอน Dialogs, สำนวน, จังหวะ และ ลีลาในการพูด แบบต่อเนื่อง ให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ                                                          

3)Comprehensionเราสอนให้เข้าใจความหมายที่แท้จริง  เมื่อคำสองคำรวมกัน หรือ กลุ่มคำเมื่อรวมกันความหมายเปลี่ยนไป  ตัวอย่างเช่น drop in: drop= ทำตก, in = ใน, เมื่อรวมกัน drop in = แวะมาหา หรือ  แวะมาเยี่ยม อย่างนี้เป็นต้น                  

4) Questions and Answers  เราสอนการสนทนา, ตั้งคำถาม, และตอบ แบบต่อเนื่อง3-6  ประโยค

5)  เราใช้ Psycho Feedback ช่วยในการคิดขณะพูด หรือแบบธรรมชาติคือคิดไป พูดไป เพื่อให้คุณมั่นใจและกล้าที่จะพูด

                                         เรียนเป็น Course 30 ชั่วโมง        

จากประสบการณ์ของเรา เรียน คนเดียวจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะเกร็งและเครียด สองคนจะดีกว่า เพราะฝึกผลัดกันถามและตอบ ฉะนั้น Group ละอย่างน้อย 2 คนดีกว่า แต่ไม่เกิน 6 คน  สอนครั้งละ 2 ชั่วโมง ไม่มีเพื่อนเราช่วยประสานให้

 

หลังจากประสบความสำเร็จมา 6 ปี เราจะ สอนทาง Internet และเปิดโรงเรียนที่มีนบุรีด้วย

1) ACE in ENGLISH เปิดการสอนภาษาอังกฤษทาง Internet สำหรับ คนอยู่ไกล สอน ได้ทั่วประเทศ และทั่ว  โลก

2) ACE in ENGLISH  เปิด โรงเรียนที่ ไกล้ สี่ แยกมีนบุรี   

         329/23 รามอินทรา 125  แขวง มีนบุรี หน้าซื่อตรงคอนโด  เขต  มีนบุรี 10510

   

เปิดสอนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วที่มีนบุรี และสอนทาง Internet ทั่วไทย และทั่วโลก

 

              Call    084-092-0999   02-918-9425-7

                                                  Fax 02-918-9427

                        084-092-0999,   085-950-5485    086-309-1492

        

Email:       1) ace_teacher1@yahoo.com

                 2) aceinenglish@gmail.com

 

 ทุกคนมีสิทธิเรียนฟรี 1  ชั่วโมง    กรุณาโทรนัดเวลาก่อนนะครับ

Do you want to be a WIZ ?call

 

 !!!!!!!!!   ACE in ENGLISH   !!!!!!!!!

 

            !*!*!*จองด่วนรับจำนวนจำกัด กรุ๊พละไม่เกิน 6 คน!*!*!*

       

     1) http://www.ACEinENGLISH.com  

    

 

จากสถิติของเราส่วนมาก     ถ้าพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของท่านดี ก็สามารถพูดได้ภายใน 30-60-90 ชั่วโมง

                    ถ้าพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของท่านไม่ดีก็จะพูดได้ภายใน 60 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของแต่ละคนซึ่งไม่ เท่ากัน เราจะเริ่มจากพื้นฐานของท่านแล้วต่อยอดให้    

เพื่อคุณจะพูดอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม  Good command in English !!!

          
   
คัดสรรมาฝากโดย peterp (Peter Paul) บทความทั้งหมดของคุณ peterp
วันที่ 08/04/2551 เวลา 16:49:32
เข้าชมบทความนี้แล้ว 4214 ครั้ง ได้รับการโหวต 8 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 4214 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 7/4/2552 11:36:02
โดย คุณ จุฑาภรณ์ ภูถาดงา
IP : 125.24.182.***
 

อยากเรียนมั้งจังค้าเเต่ทำยังงัยอ่ะคัยก้อได้ช่วยบอกทีซิค้า

โพสต์เมื่อ : 7/4/2552 11:36:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 18/10/2551 10:21:42
โดย คุณ (สายตรง): 08-53684630
IP : 58.8.130.***
 

IELTS l รับสอน IELTS l สอน IELTS l คอร์ส IELTS l แนวข้อสอบ IELTS มี Pre-test IELTSจำลองการลงสนาม พร้อมวิเคราะห์ ประเมิน แนะแนว จุดอ่อน (เพื่อปรับ) และเพิ่มจุดแข็ง (เพื่อเสริม) ในตัวผู้เรียน เพิ่มเต็ม: www.tciap.com

โพสต์เมื่อ : 18/10/2551 10:21:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 18/10/2551 10:17:31
โดย คุณ nuch:www.tciap.com
IP : 58.8.130.***
 

สอน TOEIC l เรียน TOEIC l คอร์ส TOEIC l แนวข้อสอบ TOEIC l หลักสูตร TOEIC l Pre-test TOEIC รับรองผลพิชิต 650up เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิคส่งสอบFree !!! .สถาบันเดียวที่วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิคข้อสอบรูปแบบโครงสร้างประโยคและศัพท์สอบTOEIC ที่มากทีสุดในประเทศไทย **www.tciap.com,(สายตรง): 08-53684630

โพสต์เมื่อ : 18/10/2551 10:17:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 18/10/2551 10:11:42
โดย คุณ (สายตรง): 08-53684630
IP : 58.8.130.***
 

TOEIC Intensive รับรองผลพิชิต 650up เน้นวิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค .......ส่งสอบFree !!! .สถาบันเดียวที่วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิคข้อสอบรูปแบบโครงสร้างประโยคและศัพท์สอบTOEIC ที่มากทีสุดในประเทศไทย **สอนสดทุกคาบ**เพิ่มเต็ม: www.tciap.com,(สายตรง): 08-53684630, 08-36970111

โพสต์เมื่อ : 18/10/2551 10:11:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 10/4/2551 13:11:10
โดย คุณ Donte
IP : 124.120.37.***
 

study through Internet >>>>>>>>How can I apply

โพสต์เมื่อ : 10/4/2551 13:11:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 10/4/2551 13:10:52
โดย คุณ Donte
IP : 124.120.37.***
 

study through Internet >>>>>>>>How can I apply

โพสต์เมื่อ : 10/4/2551 13:10:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 8/4/2551 16:54:29
โดย คุณ peterp
IP : 124.120.42.***
 

ดีจังไม่ต้องเดินทางก็เรียนได้ ขอรายละเอียดเพิ่มนะคะ

โพสต์เมื่อ : 8/4/2551 16:54:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 4214 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด