ด่วน!!! สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 1-30 เมษา 51

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551

1-30 เมษายน 2551

สมัครได้ทางเว็บไซต์  http://home.kku.ac.th/law/lawkku/

สอบถามรายละเอียด โทร.084 428 4843 

   
คัดสรรมาฝากโดย sawanut ( ) บทความทั้งหมดของคุณ sawanut
วันที่ 30/04/2551 เวลา 05:50:50
เข้าชมบทความนี้แล้ว 5651 ครั้ง ได้รับการโหวต 13 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5651 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 30/4/2551 5:55:14
โดย คุณ sawanut
IP : 125.26.139.***
 

30 คณะยอดฮิต!!!!! 2551

1. คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา  2319 คน
2.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ม.เกษตรศาสตร์  2,284 คน
3. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 2151 คน
4. คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ      2017 คน
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  1993 คน
6. คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   1990 คน
7.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาฯ 1,982คน
8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,931 คน
9.คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 1,908 คน
10.มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,896 คน
11.มนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  1,888 คน
12. อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,773 คน
13. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,770 คน
14. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 1,761 คน
15.คณะเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  1,753 คน
16.สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการพยาบาล     1,749 คน
17. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาภาษาไทย     1,743 คน
18.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  1,736 คน
19. คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,692 คน
20.พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 1,684 คน
21.คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  1,680 คน
21.คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,678 คน
22.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1,675 คน
23.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,674 คน
24.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,672 คน
25.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,671 คน
26.คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,670 คน
27.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,669 คน
28.คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,668 คน
29.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 1,666 คน
30. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 1,665 คนโพสต์เมื่อ : 30/4/2551 5:55:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 30/4/2551 5:54:02
โดย คุณ sawanut
IP : 125.26.139.***
 

30 คณะยอดฮิต!!!!! 2551

1. คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา  2319 คน
2.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ม.เกษตรศาสตร์  2,284 คน
3. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 2151 คน
4. คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ      2017 คน
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  1993 คน
6. คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   1990 คน
7.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาฯ 1,982คน
8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,931 คน
9.คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 1,908 คน
10.มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,896 คน
11.มนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  1,888 คน
12. อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,773 คน
13. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,770 คน
14. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 1,761 คน
15.คณะเศรษฐศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  1,753 คน
16.สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการพยาบาล     1,749 คน
17. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาภาษาไทย     1,743 คน
18.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  1,736 คน
19. คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,692 คน
20.พยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 1,684 คน
21.คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  1,680 คน
21.คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,678 คน
22.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1,675 คน
23.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,674 คน
24.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,672 คน
25.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,671 คน
26.คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,670 คน
27.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,669 คน
28.คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,668 คน
29.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 1,666 คน
30. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 1,665 คนโพสต์เมื่อ : 30/4/2551 5:54:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5651 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด