โภชนาการเพื่อสุขภาพ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สังกัดฝ่ายอำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริการอาหารผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้
วิสัยทัศน์   (VISION)
ถูกหลักโภชนบำบัด   จัดอาหารคุณภาพ   เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
พันธกิจ  ( MISSION)
1. จัดอาหารที่มีคุณค่า ทางโภชนาการ ถูกต้อง เหมาะสม กับสภาพผู้รับบริการ ประหยัด โดยยึดหลักสุขาภิบาลอาหาร
2. บริการรวดเร็ว ทัน เวลา ด้วยมิตรภาพอันดี เป็นที่ พึงพอใจของผู้รับบริการ
3. เป็นแหล่งเผยแพร่ ความรู้ และศึกษางานเกี่ยวกับ งานด้านโภชนาการ
4. จัดบริการอาหารงาน เลี้ยงตามที่โรงพยาบาลและ คณะแพทยศาสตร์มอบหมาย
5. สนับสนุนการทำงาน วิจัยที่เกี่ยวกับงานด้านโภชนาการ
จากพันธกิจดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการ (การให้ โภชนศึกษา) เป็นภาระหน้าที่
อย่างหนึ่งที่งานโภชนาการรับ ผิดชอบ เพราะโภชนาการที่ดี มีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกช่วงวัย นักปราชญ์ผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่า
 “คนเราจะเป็นอย่างสิ่งที่เขากิน เข้าไป“ คำกล่าวนี้ชี้ให้เห็นถึง อาหารที่เรารับประทานเข้าไป นั้นมีส่วนช่วยให้มนุษย์มีพัฒนา
การทางด้านจิตใจ และร่างกายให้เหมาะสมกับวัย ถ้าเปรียบก็ เหมือนตัวตึกหรืออาคารทั้งหลาย จะแข็งแรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวัสดุ
ที่นำมาก่อสร้าง เราสามารถเป็น ผู้กำหนดได้ เรื่องนี้นับเป็นประเด็น สำคัญของชีวิตที่คนเรามองข้ามไป
การให้โภชนศึกษา  (Nutrition education) เป็น กระบวนการของการสร้างความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งการสร้าง
ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านอาหาร และโภชนาการเพื่อให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นสาเหตุการ
นำ ไปสู่ปัญหาที่รุนแรงให้มีพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่ถูกต้อง โดย ผ่านกระบวนการวางแผนอย่าง เป็นขั้นตอนส่งผล
ให้ผู้รับบริการ มีสุขภาพหรือภาวะโภชนาการที่ดี
ถ้าคนเรามีภาวะโภชนา การดี ทำให้รอดพ้น
จากความ เจ็บป่วยได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาแต่ในปัจจุบันปรากฏ ว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล
เป็นจำนวนมาก ซึ่งขัดกับนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพที่เน้น  “การสร้างสุขภาพ มากกว่าการซ่อมสุขภาพ”
งานโภชนาการเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้  เพราะการมีความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวัน มากที่สุดแต่เป็นเรื่องที่คนเข้าใจถูกต้องน้อย   งานโภชนาการได้จัด
ให้มีการให้โภชนศึกษาแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  โดย ในวันดังกล่าว จะมีโภชนากร
ไปให้ความรู้ที่หอผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร เฉพาะโรค  เช่น   อาหารเบาหวาน
อาหารจำกัดเกลือ  อาหารโปรตีนสูง ถ้าหากหอผู้ป่วยใดต้องการโภชนากรให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่ หมายเลข 1061 และนอกจากนี้ งานโภชนาการยังมี กิจกรรมการ
ให้โภชน ศึกษาร่วมกับหน่วยงาน ต่อไปนี้
1. ภาควิชา รังสีวิทยา  (Patient Care team) โดยการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ อาหารโรคมะเร็ง
การเตรียมอาหารทางสายให้อาหาร
2. ร่วมกับหอผู้ป่วย ไฟไหม้ และน้ำร้อนลวก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารโปรตีนสูง
เพื่อสนับสนุนการรักษารวมทั้ง ติดตามการรับประทานอาหาร ของผู้ป่วย
3. ร่วมกับหอผู้ป่วยที่มี ผู้ป่วยลดน้ำหนัก โดยการจัด อาหารลดน้ำหนัก ติดตามการ
รับประทานอาหาร และบันทึก Calori  Intake
4. ร่วมกับหอผู้ป่วยที่มี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการจัด อาหารเบาหวาน ติดตามการ
รับประทานอาหาร และบันทึก Calori  Intake
การให้ความรู้ทางด้านโภชนศึกษา เป็นแนวทางส่งเสริม ให้ผู้ป่วยเข้าใจและเห็น
ความสำคัญของอาหารว่าเป็นส่วนหนึ่งของ การรักษาโรค และนำไปปฏิบัติได้ เมื่อกลับไปอยู่บ้าน
งานโภชนาการ จึงถือว่าหน้าที่นี้เป็นพันธกิจหนึ่ง ที่สำคัญและต้องรับผิดชอบ
   
คัดสรรมาฝากโดย leejeng (ลีเจง ถนอมวรกุล) บทความทั้งหมดของคุณ leejeng
วันที่ 27/07/2549 เวลา 11:12:35
เข้าชมบทความนี้แล้ว 12018 ครั้ง ได้รับการโหวต 14 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 12018 คน ตอบ 11 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 23/4/2551 17:48:06
โดย คุณ jans
IP : 125.24.137.***
 

การรักษาโรคเบาหวานแบบหายขาดโดยสมุนไพรไทย
หายขาดจริงๆครับ

โดยความบังเอิญที่คุณพ่อผมได้เดินทางมาหาที่บ้านที่จังหวัดขอนแก่นแล้วมาเจอกับ คุณ ยายผมที่ป่วยเป็นเบาหวานมาหลายปี โดยการรักษาตลอด 12ปีที่ผ่านมาต้องไปรับยาทุกอาทิตย์ ตื่นตั้งแต่ตี 5เพื่อไปโรงบาล แกบอกว่าทรมานมากใครไม่เป็นไม่รู้หรอก เพื่อนๆแก

โพสต์เมื่อ : 23/4/2551 17:48:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 18/7/2550 17:43:48
โดย คุณ รุสดาPN
IP : 124.157.181.***
 

ไม่ทราบว่าควรปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายอย่างไรค่ะ

โพสต์เมื่อ : 18/7/2550 17:43:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 19/6/2550 14:16:48
โดย คุณ แอนนี่
IP : 124.157.221.***
 

อยากให้มีการนำเสนอที่มองเห็นภาพจริง เช่น ตัวอย่างรายการอาหารเฉพาะโรคสำหรับ1วัน และการคำนวนแคลอรี่

โพสต์เมื่อ : 19/6/2550 14:16:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 9/5/2550 12:37:36
โดย คุณ ต.สระบุรี
IP : 203.156.39.***
 

น่าเสียดายไม่มีเฉพาะโรค

โพสต์เมื่อ : 9/5/2550 12:37:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 9/5/2550 12:35:36
โดย คุณ คนสวย
IP : 203.156.39.***
 

น่าจะมีข้อมูลอาหารสำหรับคนป่วยโรคต่างๆ

โพสต์เมื่อ : 9/5/2550 12:35:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 21/2/2550 11:47:40
โดย คุณ ปุ
IP : 203.172.161.***
 

อยากรู้จังว่าพืชผักอะไรที่กินไปแล้วไม่เป็นกรด

โพสต์เมื่อ : 21/2/2550 11:47:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 15/2/2550 20:47:56
โดย คุณ มาย
IP : 203.113.41.***
 โพสต์เมื่อ : 15/2/2550 20:47:56
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 23/11/2549 20:59:40
โดย คุณ จ๋า
IP : 203.118.110.***
 

หนูคิดว่าควรจะมีตัวอย่างสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วยฌรคมะเร็งบ้างนะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 23/11/2549 20:59:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 11/10/2549 14:49:09
โดย คุณ ลัดดา
IP : 125.24.163.***
 

อยากให้มีตัวอย่างอาหารเฉพาะโรคบ้าง มีรูปภาพบ้าง และปริมาณที่ควรบริโภคในแต่ละวัน

โพสต์เมื่อ : 11/10/2549 14:49:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 11/10/2549 14:47:04
โดย คุณ jakky
IP : 125.24.163.***
 โพสต์เมื่อ : 11/10/2549 14:47:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 14/9/2549 19:56:07
โดย คุณ ปัทมาวรรณ
IP : 58.147.124.***
 

ควรจะมีวิธีการให้คำแนะนำอาหารเฉพาะโรคว่าให้อย่างไร

โพสต์เมื่อ : 14/9/2549 19:56:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 12018 คน ตอบ 11 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด