กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเปลียนรัฐบาลหรือคณะผู้ปกครองหรือการเปลี่ยนกติการการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกประเทศปกติรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศย่อมกำหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงไว้ เช่น ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปทุก 4 ปี หรือ 5 ปี หรือเลือกประธานาธิบดีทุก 4 ปี หรือ 6 ปี เพื่อให้โอกาสประชาชนติดสินใจว่าจะให้บุคคลใดหรือกลุ่มพรรคการเมืองใดได้เป็นผู้ปกครอง และกำหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงหลักการหรือสาระของรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งสร้างรัฐธรรมนูญใหม่แทนฉบับเดิม การเปลี่ยนแปลงตามกระบวณการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี และเป็นวิถีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามทีการเปลี่ยนแปลงอีกวิธีหนึ่งที่ถือว่าเป็นวิธีการรุนแรงและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นั่นก็คือการใช้กำลังเข้าข่มขู่ เช่น ใช้กองกำลังติดอาวุธเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลเดิมไล่คณะรัฐมนตรีออกไปและตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยกลุ่มของคนที่ยึดอำนาจเข้ามาแทนที่หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วางกฎและกติกาตามที่กลุ่มผู้มีอำนาจปรารถนา โดยปกติคณะหรือกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามาเปลี่นแปลงด้วยวิธีนี้จะต้องมีกองกำลังติดอาวุธเข้าปฏิบัติการ มิฉะนั้นแล้วก็ยากที่จะสำเร็จ และถึงมีกำลังก็ไม่อาจไม่สำเร็จเสมอไป เพราะมีองค์ประกอบการสนับสนุนหรือต่อต้านจากประชาชนเข้ามาเป็นปัจจัยประกอบด้วย

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองก็คือว่า การเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้ปกครองประเทศมักไม่เป็นไปตามกติกาหรือระเบียบแบบแผนโดยสันติวิธี ตรงกันข้ามมักเกิดการแย่งชิงอำนาจด้วยการใช้กำลังอยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปของการจลาจลกบฏ ปฏิวัติหรือรัฐประหารความหมายของคำเหล่านี้เหมือนกันในแง่ที่ว่าเป็นการใช้กำลังอาวุธยึดอำนาจทางการเมืองแต่มีความหมายต่าง กันในด้านผลของการใช้กำลังความรุนแรงนั้นหากทำการไม่สำเร็จก็กูกเรียกว่ากบฏจลาจล (rebellion) ถ้าการยึดอำนาจนั้นสัมฤทธิผล และเป็นเพียงเปลี่ยนรัฐบาลเรียกว่ารัฐประหาร (coupd etat) แต่ถ้ารัฐบาลใหม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลฐานระบอบการปกครองนับว่าเป็นการปฏิวัติพังเช่น การปฏิวัติครั้งสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ได้แก่ การปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศล ค.ศ. 1789 การปฏิวัติในรัสเซีย ค.ศ. 1917 การปฏิวัติของจีนในปี ค.ศ. 1949 เป็นต้น

สำหรับในการเมืองไทยคำว่าปฏิวัติกับรัฐประหารมักใช้ปะปนกันแล้วแต่ผู้ยึดอำนาจได้นั้นจะเรียกตัวเองว่าอะไร เท่าที่ผ่านมามักนิยมใช้คำว่าปฏิวัติ เพราะเป็นคำที่ดูขึงขังน่าเกรงขามเพื่อความสะดวกในการธำรงไว้ซึ่งอำนาจ

ที่ได้มานั้น ทั้งที่โดยเนื้อแท้แล้วนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติที่แท้จริงครั้งเดียวที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย การยึดอำนาจโดยวิธีการใช้กำลัง ครั้งต่อ ๆ มาในทางรัฐศาสตร์ถือว่าเป็นเพียงการรัฐประหารเท่านั้น เพราะผู้ยึดอำนาจได้นั้นไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลักการมูลฐานของระบอบการปกครองเลย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการเมืองและมิให้สับสนกับการใช้ชื่อเรียกตัวเองของคณะที่ทำการยึดอำนาจทั้งหลาย อาจสรุปได้ว่าความหมายได้ว่าความหมายแคบ ๆ โดยเฉพาะเจาะจงสำหรับคำว่าปฏิวัติ และรัฐประหารในบรรยากาศการเมืองไทยเป็นดังนี้คือ “ปฏิวัติ หมายถึงการยึดอำนาจโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ อาจมีหรือไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และอาจจัดตั้งให้มีรัฐบาลและสภาตามแบบฉบับการปกครองโดยทั่วไป แต่รัฐบาลและสมาชิกสภาจะมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด” ส่วน “รัฐประหารหมายถึงการยึดอำนาจโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แต่ยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าต่อไป หรือประกาศใช้รัฐธรรมฉบับใหม่ เพื่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนัก

กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหารแยกตามประเภทเหตุการณ์

กบฎ

ปฏิวัติ

รัฐประหาร

1.กบฎ ร.ศ.130

2.กบฎบวรเดช
(11 ตุลาคม 2476)

3.กบฎนายสิบ
(3 สิงหาคม 2478)

4.กบฏพระยาทรงสุรเดช
หรือกบฏ 18 ศพ
(29 มกราคม 2482)

5. กบฎเสนาธิการ
(1 ตุลาคม 2491)

6.กบฏแบ่งแยกดินแดน
(พย. 2491)

7.กบฏวังหลวง
(26 กุมภาพันธ์2492)

8.กบฏแมนฮัตตัน
(29 มิถุนายน 2494)

9.กบฏสันติภาพ
(8 พฤศจิกายน 2497)

10.กบฎ 26 มีนาคม2520

11.กบฎยังเตอร์ก
(1 เมษายน2524)

12.กบฏทหารนอกราชการ
(9 กันยายน 2528)

1.คณะราษฎร ปฏิวัติ
(4 มิ.ย. 2475)

 

1.พ.อ. พระยาพหลฯ ทำการรัฐประหาร
(20 มิ.ย. 2476)

2.พล.ท.ผิน ชุณหะวัณและคณะนายทหารบกทำการรัฐประหาร
(8 พ.ย. 2490)

3.จอมพล ป. พิบูลสงครามทำการรัฐประหาร
(29 พ.ย. 2494)

4.จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการรัฐประหาร
(16 กันยายน 2500)

5.จอมพลถนอม กิตติขจร ทำการรัฐประหาร
(20 ตุลาคม 2501)

6. จอมพลถนอม กิตติขจร ทำการรัฐประหาร
(17 พฤศจิกายน 2514)

7.พล.ร.อ สงัด ชลออยู่ ทำการรัฐประหาร
(20 ตุลาคม 2520)

8.พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ ทำการรัฐประหาร
(23 กุมภาพันธ์ 2534

 

ขอขอบคุณ รากฐานไทย.คอม

   
คัดสรรมาฝากโดย mutu11 (อนุชา เจซาคาล) บทความทั้งหมดของคุณ mutu11
วันที่ 20/11/2549 เวลา 11:25:11
เข้าชมบทความนี้แล้ว 12606 ครั้ง ได้รับการโหวต 12 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 12606 คน ตอบ 8 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 25/2/2552 8:44:32
โดย คุณ คน
IP : 222.123.236.***
 

คุณเคยได้ตืดตามข่าว และดูข่าวบ้างไหม หรือว่าดูข่าวแล้วไม่วิเคราะห์คือพวกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร ถ้ารัฐประหารไม่เกิดขึ้นประเทศไทยอาจลุกเป็นไฟแล้วก็ได้ และประเทศอาจไม่มีทรัพย์สินเป็นของประเทศแล้ว เพราะว่าพวกนักการเมืองสมัยนั้นมันขายหมด หรือมันให้ประเทศอื่นกู้แล้วให้มันมาซื้อของในธุรกิจของนักการเมือง

โพสต์เมื่อ : 25/2/2552 8:44:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 25/11/2551 7:09:45
โดย คุณ เวท
IP : 58.8.150.***
 

ความเห็นที่5เขาดูหลายฝ่ายครับ แต่ข้อความที่ลง เขาลงแต่ความจริง

โพสต์เมื่อ : 25/11/2551 7:09:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 22/10/2551 0:19:42
โดย คุณ ...
IP : 118.173.245.***
 

ความคิดเห็นที่ 5 เเสดงว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารจากหลายๆฝ่ายเลย

น่าอนาจใจ

โพสต์เมื่อ : 22/10/2551 0:19:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 11/10/2551 19:34:27
โดย คุณ จารุ
IP : 202.57.177.***
 

ทำไมกบฎ 9 ตนนี้จึงได้รับการยอมรับจากชนชั้นกลางและปัญญาชนหลายๆกลุ่มเล่า มันมีดีอะไรหรือ ทำลายบรรยากาศของการลงทุน, ทำความเดือดร้อยให้ประชาชนส่วนรวมตั้งมากมายหลายส่วนเป็นวงกว้าง ไม่เข้าใจว่าทำไมฝ่ายค้านจึงทนดูประเทศชาติเดือดร้อนวุ่นวายได้ หรือทำไมจึงดูถูกสมองของตนเองว่าไม่มีปัญญาโค่นรัฐ ฯ ได้ จึงสนับสน

โพสต์เมื่อ : 11/10/2551 19:34:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 1/9/2550 16:04:00
โดย คุณ momo
IP : 202.28.77.***
 โพสต์เมื่อ : 1/9/2550 16:04:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 18/12/2549 20:49:34
โดย คุณ ปราย
IP : 203.146.104.***
 

ประเทศไทยแต่ก่อนหน้ากลัวจังเลย ตอนนี้ประเทศไทยก็ยังหน้ากลัวอยู่แถบภาคใต้

โพสต์เมื่อ : 18/12/2549 20:49:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 8/12/2549 16:57:50
โดย คุณ ออย บางยี่ขัน
IP : 58.9.137.***
 

ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เมื่อไร

โพสต์เมื่อ : 8/12/2549 16:57:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 8/12/2549 16:56:42
โดย คุณ โบว์
IP : 58.9.137.***
 

ดีว่ะ

โพสต์เมื่อ : 8/12/2549 16:56:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 12606 คน ตอบ 8 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด