การลาออกของ "เจ้ากระทรวงไอซีที" กับวิวาทะว่าด้วยเรื่อง "ความชอบธรรม" ในมุมมองหลักรัฐศาสตร์ /นิติศาสตร์ ใครผิด!ใครถูก!

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

การลาออกของ "เจ้ากระทรวงไอซีที" กับวิวาทะว่าด้วยเรื่อง "ความชอบธรรม" ในมุมมองหลักรัฐศาสตร์ /นิติศาสตร์ ใครผิด!ใครถูก!

ชลเทพ ปั้นบุญชู นักวิชาการอิสระด้านสังคม(ยุวโฆษกและกลุ่ม YPD)

     เมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมได้ชทโทรทัศน์ช่วงเย็นๆช่องหนึ่ง เห็นข่าวการประกาศรายชื่อ รัฐมนตรี ที่ถือหุ้นเกิน5% มีด้วยกัน3ท่านคือคุณ(ลุง)อารีย์ เจ้ากระทรวงมหาดไทย คุณ(ป้า)อรนุช รองเจ้ากระทรวงพานิชย์ และคุณ(อา)สุทธิชัย เจ้ากระทรวงไอซีที ในรัฐบาล(เฉพาะกิจ)ของพลเอกสุรยุทธ์ จากประกาศของ ปปช. ซึ่งทำให้ผมยิ่งแปลกใจว่า บทบาทของปปช.เองได้หายไปจากพื้นที่ทางสังคมตั้งแต่สมัยอดีตคนก่อน แต่ผมกลับเห็นบทบาทปปช.บรรเลงนาฏลักษณ์ผู้พิทักษ์ "รัฐบาล" มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งอั้นไม่ไหว เลยต้องออกมาปล่อยพลังในฐานะ "องค์กรอิสระ"ที่มีอำนาจสูงในรัฐธรรมนูญฉบับนี้

     แม้ว่าการประกาศดังกล่าวจะไม่มีผลทางกฏหมาย เพราะประกาศ คปค ฉบับ2549 ที่ถือใช้เป็นหลักปกครองเวลานั้นมิได้ระบุว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องแจ้งการถ้อครองหุ้นต่อ ปปช อย่างในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540(ก่อนประกาศคณะปฏิรูป) อันนี้ผมพอเข้าใจครับ เพราะพวกท่านทั้งหลายต่างจับพลัดจับผลู ขึ้นมาเป็นรัฐบาล (จำเป็น) และได้จำแลงแปลงร่างของพวกท่านจาก "คนธรรมดา"มาเป็น "เสนาบดี" โดยมิทันตั้งตัว ใช้ระยะเวลาแค่เพียงชั่วข้ามคืน จึงทำให้ไม่มีเวลาที่จะตระเตรียมการที่จะ "ยักย้าย" "ถ่ายโอน" "แอบซ่อน" หุ้นที่ติดตัวท่านอยุ่ให้หลุดออกไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความไม่เคยเป็น "นักการเมืองอาชีพ " ในสังเวียน ทำให้พวกท่านมิทราบถึงจารีตประเพณีของ การดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ผู้ดำรงตำแหน่งจำเป็นต้อง ยักย้าย ถ่ายโอน แอบซ่อน หุ้นเอาไว้มิให้เกิน 5% อันต้องต้องลองไปคุยกับท่านทักษิณและรัฐบาลชุดที่แล้วครับ เพราะท่านเก่ง สามารถ"เคลื่อนย้าย"หุ้นของพวกท่าน ให้หายแว๊บไปชั่วพริบตาราวกับว่าไม่เคยมีหุ้นอันมหาศาลนั้นอยู่จริงๆ

     ไม่รู้ว่าเจ้ากระทรวงท่านจะ "บกพร่องโดยสุจริต" หรือ "แอ๊บแบ๊ว" แต่ประการใดแต่เรื่องนี้หากจะพูดในเชิงเนื้อหาแล้วจะมีจุดที่น่าสนใจหลายประเด็น

ประเด็นแรก เมื่อได้ทำการรัฐประหาร(ประหาร รัฐโดยการทำลายรัฐธรรมนูญฉบับเดิม) ด้วยปากกระบอกปืนช่วง19 กันยายน 2549 จากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มีอันสิ้นสภาพไป โดยให้ถือประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองมีผลใช้บังคับ หลังจากที่ยึดอำนาจสำเร็จและได้รับความชอบธรรมทางกฏหมายของรัฐในการปกครองประเทศโดยเนื้อหาสาระมิได้กล่าวถึง การถือครองหุ้น ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อย่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540

ประเด็นที่สอง ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ การผ่านประชามติ แบบฉิวเฉียด และได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ได้ลงเงื่อนไขไว้ในบทเฉพาะกาลในรายละเอียดเกี่ยวกับ การดำรงตำแหน่งของรัฐบาลชั่วคราวนี้เป็นลักษณะ(อภิสิทธิ์)พิเศษไว้ ว่ามิให้นำเงื่อนไขที่บัญญัติที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550มาเป็นเงื่อนไขบังคับใช้กับรัฐบาล(ชั่วคราวชุดนี้) เพื่อให้เกิดความสะดวกในทางบริหาร(ที่มิต้องรับผิด) อันเนื่องจากว่าพวก"ท่าน" มีที่มาที่พิเศษ จากการแต่งตั้ง เพื่อแก้วิกฤติการณ์ของชาติ พวกท่านจึงดำรงตนในฐานันดรที่สูงเกินกว่ากฏหมาย(รัฐธรรมนูญ)จะเอาผิดได้(อันนี้ผมคิดเองนะครับอย่าซีเรียส)

    ดังนั้นการที่ สามรัฐมนตรีที่ถูกปปช เอ่ยชื่อจึงมิต้องรับผิด(ชอบ)ในทางกฏหมาย เพราะพวกท่านได้รับ "ความชอบธรรมทางกฏหมาย"(legality) นั่นก็หมายถึง พวกท่านทำถูกต้องทางกฏหมาย แต่ผมกลับชื่นชม ท่านสิทธิชัย รมว.ไอซีที (เป็นการส่วนตัว) ที่ท่านเสียสละตนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของท่านโดยการลงจากเก้าอี้ เจ้ากระทรวง เพราะท่านตระหนักถึง คุณสมบัติหนึ่งของนักการเมืองที่ดี แต่นักการเมืองไทยไม่ค่อยมีกันนั่นก็คือ "ความชอบธรรมทางการเมือง"(legitimacy) คำที่ผมกล่าถึงนี้มันคือ "ความสง่างาม"ที่นักการเมืองพึงจะมีในการดำรงตำแหน่ง และมีความยั่งยืนมากกว่า "ความชอบธรรมทางกฏหมาย" เสียด้วยซ้ำ เพราะมันหมายถึงการที่คนคนหนึ่งที่มีความสง่างามที่จะดำรงตำแหน่งอย่างปราศจากข้อครหา จากสังคม ซึ่งรัฐบาลและรัฐธรรมนูญนี้เน้นย้ำถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นสรณะมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา

     แนวคิดที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นมันยืนกันคนละจุดครับ เปรียบเสมือนทางสองแพร่งคู่ขนานที่มิอาจจะมาบรรจบกันได้ นักวิชาการทั้งสายนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์จึงเกิด วิวาทะกันจนไม่สามารถหาข้อยุติที่สิ้นสุดได้ ที่หลายคนชอบเรียกว่า จะใช้หลัก รัฐศาสตร์ หรือหลัก นิติศาสตร์ ในการตัดสินนั่นเอง หลักทั้งสองนี้มีธรรมชาติและวัฒนธรรมของศาสตร์ที่แตกต่างกัน หลัก นิติศาสตร์ จะมุ่งเน้นถึงตัวกฏหมาย เป็นหลัก ซึ่งธรรมชาติของมันมีสภาพ ใช้บังคับ กับคนในรัฐ เพื่อรักษาระเบียบบรรทัดฐานไว้ สาระในตัวกฏหมายจึงอยู่ภายใต้มิติการเวลา และสถานที่ แต่อธิบายอย่างคลาสสิคว่า "กฏหมายได้ระบุไว้ "ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร(ลักษณะกฏหมายแบบลายลักษณ์อักษร) สามารถตอบกับคนในรัฐนั้นๆได้โดยปราศจากเงื่อนไขอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ เปรียบเสมือนคำภีร์เทวดาของผู้ปกครองรัฐที่สามารถใช้ กฎหมาย ในมิติแห่งอำนาจนั่นเอง ส่วนหลัก รัฐศาสตร์ มักเห็นกกหมายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการปกครอง ซึ่งต้องใช้หลักอื่นๆมาประกอบด้วยตามครรลองการปกครองแต่ละแบบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งอำนาจ(ที่แท้จริง) ต้องมีความชอบธรรมตามจารีต ต้องได้รับการยอมรับและฉันทานุมัติของคนในสังคม

     ท่านสุทธิชัย พยายามชี้ให้เห็นว่า ในเมื่อตัวท่านมีปัญหาบางอย่าง จากเหตุผลใดใดก็แล้วแต่ แต่มีผลกับการปกครองในเรื่อง จริยธรรม ท่านจึงแสดงจุดยืนเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณืนั้นๆด้วยการลาออก อันเป็นการยึดบทบาทที่ รับผิดชอบ ทางการเมือง เป็นความคิดที่ข้ามพ้น "ความชอบธรรมทางกฏหมาย" ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่ท่านจะมีคนให้กำลังใจผ่าน sms อย่างท่วมท้นและทุกคนชื่นชมสปิริตในการตัดสินใจของท่าน ในห้วงจังหวะแห่งความคิดของผมจึงเรียกวิธีการนี้ว่า "บรรทัดฐานใหม่"ทางการเมืองไทย และจะเป็นช่องทางในการพัฒนาจริยธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ต่อไป ลองดู ท่านอดีตนายก ทักษิณ สิครับ ท่านล่มสลายเพราะมิได้แสดงความชอบธรรมทางการเมืองให้ประจักษ์ในสังคม ถึงแม้ท่าจะปฏิบัติตามกฏหมาย(แบบมหาอุดช่องโหว่และหาลู่ทางเบี่ยงเบนกฏหมายให้เป็นเทคนิคปฏิบัติจนเจตนารมณ์ของหลักการณ์ได้ป่นปี้ไปหมด)

แต่ที่กล่าวมานี้ ผมมิได้ตำหนิอีกสองท่าน ที่มิได้ลงจากตำแหน่งเช่นเดียวกับท่านสิทธิชัย (เดี๋ยวท่านจะเสียใจจนไม่เป็นอันทำงาน) เพราะผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลว่าอะไรคือ"ความเหมาะสม" หรือ"ควรกระทำ" พวกท่านก็มิได้อายุไล่เลี่ยกับผมที่ยังเด้กอยู่จะได้มองอะไรตื้นๆ แคบๆ แต่กลับมีวัยวุฒิมากกว่าครึ่งชีวิต ของมนุษยชนที่พึงจะมี ประสบการณ์จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจ และผมก็เคารพการตัดสินใจของแต่ละท่านครับ(ถึงแม้จะขัดกับความรู้สึกผมอยู่บ้างสักเล็กน้อย)แต่ผมก็เชื่อว่าเหตุผลย่อมฟังขึ้นแน่นอน

ปล.

บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเรื่อง ประชาธิปไตย ไม่ใช่ของเรา ของคุณศิโรต นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์สายโพสต์ โมเดิร์น ในสำนักพิมพ์ o­neopen

ผู้เขียนมีความอ่อนด้วยทางปัญญา และอาจถูกตำหนิในมุมมองด้าน รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ที่ได้นำเสนอไป ด้วยภูมิรู้ทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แบบงูๆปลาๆ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนในการพิพากษ์ครั้งนี้ โดยส่วนตัวเป็นเพียงอดีตนักเรียนสังคมมานุษยวิทยาปลายแถวจึงมิอาจเอาสาระได้อย่างจริงจัง และขอน้อมรับความผิดพลาดในการเขียนครั้งนี้ทุกประการ ที่สำคัญอยากจะขอยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวที่อยากนำเสนอเท่านั้น

   
คัดสรรมาฝากโดย chonlathep (ชลเทพ ปั้นบุญชู) บทความทั้งหมดของคุณ chonlathep
วันที่ 23/09/2550 เวลา 17:02:46
เข้าชมบทความนี้แล้ว 1749 ครั้ง ได้รับการโหวต 10 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 1749 คน ตอบ 8 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 25/10/2550 14:59:40
โดย คุณ mumurin34
IP : 203.146.63.***
 

ถ้าอยากทราบว่าได้เงินจริงหรือไม่ลอง ค้นหา GDI ในเวปGoogle ก่อนได้ค่ะ
ได้อีกแล้ว 200$ ( 7,000 กว่าบาท ) จากเว็ปหาเงินบน internet online 100%
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีสร้างรายได้บน internet ทำงานบน internet รับเงินทาง internet ไม่ต้องขายสินค้า ไม่ต้องเข้าอบรม ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงอย่างที่คุณได้เคยผ่านมาในประเทศไทย โอกาสนั้นมาถึงคุณแล้ว
ด้วยธุรกิจแนวใหม่มาแรงแห่งยุค Globalrich เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ คุณสามารถสร้างเงิน 105$ (4,000 กว่าบาท)ได้ภายใน 7 วัน เรากล้าการันตีรายได้เพียงคุณทำตามคำแนะนำของเราเท่านั้น แล้วคุณจะพบว่าการหาเงินทาง internet ง่ายนิดเดียว
อ่านรายละเอียดที่นี่เลยคะ http://www. mumurin34.ws

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 14:59:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 25/9/2550 13:45:14
โดย คุณ สา
IP : 203.154.49.***
 

ลุงอารีย์ควรยกเก้าอี้ให้คนอื่นได้แล้วนะ รู้อยู่แกใจ

โพสต์เมื่อ : 25/9/2550 13:45:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 25/9/2550 13:38:29
โดย คุณ ToeflThailand
IP : 125.25.140.***
 

ถึงออกไปแล้วแต่ความดีที่ได้ทิ้งเอาไว้ก็ยังคงอยู่นะครับ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 25/9/2550 13:38:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 24/9/2550 16:57:28
โดย คุณ chonlathep
IP : 58.64.123.***
 
จากกระทู้ที่ 1 โดย นัน
ขอบคุณคุณชลเทพมานะคะที่มีบทความดีๆมานำเสนอให้พวกเราชาว eduzones.com อยู่เสมอๆ ขอบคุณจากใจ ทีมงาน

ณ สนามวิจัยแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรี

24 กย.2550

เรื่อง ขอแสดงความขอบคุณและยินดีอย่างยิ่งกับการได้ส่งบทความให้กับเอ็ดดูโซน!

เรียน ผู้ชมเวบไซต์รวมถึงทีมงานเอ็ดดูโซนทุกท่านทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย ความจริงใจ 


คำนิยมจาก..............คนรู้จักและรู้ใจ

 

     สำหรับเพื่อนผองน้องพี่ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวาทกรรมร่วม ในeduzones.com เข้าชมและติดตามผลงานของผมอย่างต่อเนื่อง(ราวกับแฟนพันแท้)หลายคนคอยส่งเมลและพูดคุยเป็นการส่วนตัวอยู่เป็นระยะ  ทุกกระทู้ ทุกคะแนนโหวดรวมถึงวิวาทะ(ความคิดเห็นที่แตกต่าง)ทำให้ผมเรียนรู้อะไรต้อมิอะไรอีกมากมาย

ขอบคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา มานุษยวิชา แห่งรั้ววังท่าพระซึ่งทำให้ผมไม่อาจจะละทิ้งศาสตร์อันมีค่าและน่าหลงไหลอันนี้ไปได้เลย จนต้องว่า "อยากบอกต้องออกมาเขียน" ในมิติทางสังคมมานุษยวิทยา (ที่รวมสังคมศาสตร์ทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน)ที่สำคัญผมก็เคยร่วมงานกับทีมงานเอ็ดดูโซนมาประมาณกว่า 3ปี(ตั้งแต่ รุ่นพี่พลับยังสาวๆ อาจารย์เก่งยังเฟรชอยู่เลย) ได้เห็น พัฒนาการของเอ็ดดูโซนที่ตอบสนอง เยาวชน ในนาฏลักษณ์ ที่สร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการศึกษา อย่างครบวงจร ผมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจาก ไม่มีอะไร มาจนบัดนี้กลายเป็นเวบไซต์ยอดนิยม ที่มีผู้เข้าใช้อย่างท่วมท้น(จนล้นจอ)ผมยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายทางวิชาการ ในฐานะคนเคยรู้จักและคุ้นเคยกับเอ็ดดูโซนมาเป็นอย่างดี  บัดนี้เอ็ดดูโซนผ่านช่วงวัยที่เติบโตด้านประสบการณ์ ผงาดขึ้นมาในแวดวงการศึกษา มีภาคธุระกิจที่ขยายตัวทั้งในส่วนด้านการตลาด กิจกรรมพิเศษ วารสาร และสถาปนาเวบไซต์แบบตอบสอนองกลุ่มเป้าหมายแบบครบทุกฟังชั่นส์ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้ก่อตั้งบวกกับการทำงานด้วยใจของผู้สร้างสรรค์ผลงาน(ที่ผมรู้จัก) เอ็ดดูโซนในวันนี้คือทางเลือกของวิถีชีวิต เยาวชนในยุคไซเบอร์ ที่ดีเยี่ยมที่สุดของแหล่งการเรียนรู้ด้านการศึกษา(ตลอดชีวิต)

 

                          ชลเทพ    ปั้นบุญชู


        (นักวิชาการอิสระด้านสังคม ยุวโฆษกและกลุ่มYPD)


โพสต์เมื่อ : 24/9/2550 16:57:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 24/9/2550 16:40:33
โดย คุณ chonlathep
IP : 58.64.123.***
 
จากกระทู้ที่ 1 โดย นัน
ขอบคุณคุณชลเทพมานะคะที่มีบทความดีๆมานำเสนอให้พวกเราชาว eduzones.com อยู่เสมอๆ ขอบคุณจากใจ ทีมงาน

ขอบคุณและยินดีอย่างยิ่ง 
คำนิยมจาก..............คนรู้จักและรู้ใจ


     สำหรับเพื่อนผองน้องพี่ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวาทกรรมร่วม ในeduzones.com กับผม น้องๆ เพื่อนๆและคนที่เคยได้เข้าชมที่ติดติมผลงานของผม(ราวกับแฟนพันแท้) และคอยส่งเมลมาหาอยู่เป็นระยะ ที่สำคัญขอบคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา มานุษยวิชา แห่งรั้ววังท่าพระซึ่งทำให้ผมไม่อาจจะละทิ้งศาสตร์อันน่าหลงไหลอันนี้ไปได้เลย จนต้องว่า "อยากบอกต้องออกมาเขียน" ในมิติทางสังคมมานุษยวิทยา (ที่รวมสังคมศาสตร์ทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน)ที่สำคัญผมก็เคยร่วมงานกับทีมงานเอ็ดดูโซนมาประมาณกว่า 3ปี(ตั้งแต่ รุ่นพี่พลับยังสาวๆ อาจารย์เก่งยังเฟรชอยู่เลย) ได้เห็น พัฒนาการของเอ็ดดูโซนที่ตอบสนอง เยาวชน ในนาฏลักษณ์ ที่สร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการศึกษา อย่างครบวงจร ผมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจาก ไม่มีอะไร จนมาบัดนี้กลายเป็นเวบไซต์ยอดนิยม ผมยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายทางวิชาการ ในฐานะที่รู้จักและคุ้นเคยกับเอ็ดดูโซนมาเป็นอย่างดี  บัดนี้เอ็ดดูโซนผ่านช่วงวัยที่เติบโตด้านประสบการณ์ที่ผงาดขึ้นมาในแวดวงการศึกษา ทั้งในส่วนด้านการตลาด กิจกรรมพิเศษ วารสาร และสถาปนาเวบไซต์แบบครบทุกฟังชั่นส์ให้กับเด็กๆ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้ก่อตั้งบวกกับการทำงานด้วยใจของผู้สร้างสรรค์ผลงาน(ที่ผมรู้จัก) เอ็ดดูโซนในวันนี้คือทางเลือกของวิถีชีวิต เยาวชนในยุคไซเบอร์ ที่ดีเยี่ยมที่สุดของแหล่งการเรียนรู้ด้านการศึกษา(ตลอดชีวิต)



                                                   ชลเทพ    ปั้นบุญชู
                               (นักวิชาการอิสระด้านสังคม ยุวโฆษกและกลุ่มYPD)



โพสต์เมื่อ : 24/9/2550 16:40:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 24/9/2550 16:39:55
โดย คุณ chonlathep
IP : 58.64.123.***
 
จากกระทู้ที่ 2 โดย ชลเทพ ปั้นบุญชู
ขอบคุณและยินดีอย่างยิ่ง คำนิยมจาก..............คนรู้จักและรู้ใจ สำหรับเพื่อนผองน้องพี่ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวาทกรรมร่วม ในeduzones.com กับผม น้องๆ เพื่อนๆและคนที่เคยได้เข้าชมที่ติดติมผลงานของผม(ราวกับแฟนพันแท้) และคอยส่งเมลมาหาอยู่เป็นระยะ ที่สำคัญขอบคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา มานุ

ขอบคุณและยินดีอย่างยิ่ง 
คำนิยมจาก..............คนรู้จักและรู้ใจ


     สำหรับเพื่อนผองน้องพี่ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวาทกรรมร่วม ในeduzones.com กับผม น้องๆ เพื่อนๆและคนที่เคยได้เข้าชมที่ติดติมผลงานของผม(ราวกับแฟนพันแท้) และคอยส่งเมลมาหาอยู่เป็นระยะ ที่สำคัญขอบคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา มานุษยวิชา แห่งรั้ววังท่าพระซึ่งทำให้ผมไม่อาจจะละทิ้งศาสตร์อันน่าหลงไหลอันนี้ไปได้เลย จนต้องว่า "อยากบอกต้องออกมาเขียน" ในมิติทางสังคมมานุษยวิทยา (ที่รวมสังคมศาสตร์ทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน)ที่สำคัญผมก็เคยร่วมงานกับทีมงานเอ็ดดูโซนมาประมาณกว่า 3ปี(ตั้งแต่ รุ่นพี่พลับยังสาวๆ อาจารย์เก่งยังเฟรชอยู่เลย) ได้เห็น พัฒนาการของเอ็ดดูโซนที่ตอบสนอง เยาวชน ในนาฏลักษณ์ ที่สร้างเครือข่ายเยาวชนด้านการศึกษา อย่างครบวงจร ผมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจาก ไม่มีอะไร จนมาบัดนี้กลายเป็นเวบไซต์ยอดนิยม ผมยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายทางวิชาการ ในฐานะที่รู้จักและคุ้นเคยกับเอ็ดดูโซนมาเป็นอย่างดี  บัดนี้เอ็ดดูโซนผ่านช่วงวัยที่เติบโตด้านประสบการณ์ที่ผงาดขึ้นมาในแวดวงการศึกษา ทั้งในส่วนด้านการตลาด กิจกรรมพิเศษ วารสาร และสถาปนาเวบไซต์แบบครบทุกฟังชั่นส์ให้กับเด็กๆ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้ก่อตั้งบวกกับการทำงานด้วยใจของผู้สร้างสรรค์ผลงาน(ที่ผมรู้จัก) เอ็ดดูโซนในวันนี้คือทางเลือกของวิถีชีวิต เยาวชนในยุคไซเบอร์ ที่ดีเยี่ยมที่สุดของแหล่งการเรียนรู้ด้านการศึกษา(ตลอดชีวิต)



                                                   ชลเทพ    ปั้นบุญชู
                               (นักวิชาการอิสระด้านสังคม ยุวโฆษกและกลุ่มYPD)



โพสต์เมื่อ : 24/9/2550 16:39:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 24/9/2550 16:39:07
โดย คุณ ชลเทพ ปั้นบุญชู
IP : 58.64.123.***
 

ขอบคุณและยินดีอย่างยิ่ง
คำนิยมจาก..............คนรู้จักและรู้ใจ

สำหรับเพื่อนผองน้องพี่ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวาทกรรมร่วม ในeduzones.com กับผม น้องๆ เพื่อนๆและคนที่เคยได้เข้าชมที่ติดติมผลงานของผม(ราวกับแฟนพันแท้) และคอยส่งเมลมาหาอยู่เป็นระยะ ที่สำคัญขอบคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา มานุ

โพสต์เมื่อ : 24/9/2550 16:39:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 24/9/2550 14:46:38
โดย คุณ นัน
IP : 203.154.49.***
 

ขอบคุณคุณชลเทพมานะคะที่มีบทความดีๆมานำเสนอให้พวกเราชาว eduzones.com อยู่เสมอๆ

ขอบคุณจากใจ ทีมงาน

โพสต์เมื่อ : 24/9/2550 14:46:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 1749 คน ตอบ 8 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด