เรียนอะไรที่โบราณคดี ศิลปากร

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

จากศิษย์เก่าที่จบไป ตอบข้อข้องใจให้น้องทุกสาขา

หวัดดีครับ พี่เป็นนักตอบคำถามด้านการศึกษาและเป็นศิษย์เก่ารุ่น45ครับ(พอไหวไหมเนี่ย)เห็นหลายคนยังไม่รู้ข้อมูลว่าจะเลือกเรียนอะไรในโบราณคดีศิลปากร ก็อยากจะตอบว่าทุกภาควิชา สาขาวิชาดีหมดเลย ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับขอให้ดูตนเองก่อนละกันว่าเราชอบอะไรอยากเป็นอะไร

สาขาแรก โบราณ(โบราณคดี)ชื่อนี้เค้าเจ๋งจริงเพระเป็นภาคแรกของคณะโบราณอายุอานามก็มากที่สุด50กว่าปี ศิษย์เก่าล้วนมีชื่อเสียงหลายคน ทั้งเจ้าของหนักสือพิมพ์คุณภาพอย่างมติชนสองคอลัมนิสต์ฝีปากกล้าอย่างคุณขรรชัย และคุณสุจิต รวมถึงคนอื่นๆอย่าง อ.เผ่าทอง ทองเจือ ศ.ดร.มรว.สุริยวุฒิ ศ.ดรผาสุข รศ.ดร งามพิศ(ที่จุฬา) ก็จบสาขานี้เป็นสาขาที่ว่าด้วยการเรียนโบราณคดีจริงๆ คือขุดแต่งสืบค้น ข้อมูลทางหลักฐานทั้งสมัยก่อนและประวัติศาสตร์เพื่อต่อจิกซอภาพที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นอธิบายไม่เพียงพอ เราจึงต้องใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์อื่นๆมาใช้ศึกษาเราเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติ วิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม ลักษณะทางวัฒนธรรมที่เหลือให้เห็นเป็นร่องรอย อาจารย์ภาคนี้ส่วนใหญ่จะมาจกสำนักฝรั่งเศษและอเมริกาในมหาวิทยาลัยทางด้านโบราณคดีระดับโลก จึงกล้าการันตีได้ว่าเป็นหนึ่งเดี่ยวที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะทำงานในสายพิพิธภัณฑ์โบราณคดี ไทยคดี อื่นๆ นักศึกษาภาคนี้เลือดสีม่วงแบบสุดสุด ผูกพันธ์กะคณะมากและมีบทบาทเด่นทุกด้านเพระอาจารย์ส่วนใหญ๋เป็นศิษย์เก่าแทบทั้งสิ้น จึงมีความภาคภูมิใจในภาควิชาตนเองอย่างถึงที่สุด

    ภาคภาษาไทย เป็นการเรียนเพื่อนำไปใช้ศึกษาภาษาท้องถิ่น เหนือ กลาง อีสานใต้ การเก็บข้อมูลสัทศาสตร์ภาษษา วรรณกรรมท้องถิ่น จุดเด่นคือบาลี ไทยท้องถิ่นแต่ก็เรียนภาษาเพื่อการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบอีกเช่นเดียวกัน

    มานุษยวิทยา เป็นภาคหนึ่งที่แยกตัวจากโบราณคดี ซึ่งเป็นหมวดหนึ่งในวิชาโบราณคดี แต่มีข้อวิพากษ์ว่ามานุษยวิทยาเป็นหมวดหลักในแง่วิชาการ แต่อย่างไรก็ดีมานุษยวิทยาศิลปากรเป็นภาคที่ศึกษาวัฒนธรรมในพื้นที่หลากหลาย มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เพศและวัฒนธรรม สังคมวัฒนธรรมไทย ชุมชนศึกษา มอญ และมีวิชาที่น่าสนใจมมากมายเช่น มานุษยวิทยาการตลาด มานุษยวิทยาภาพยนต์ มานุษจิตวิทยา มานุษยวิทยาสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและงานประยุกต์ทางมานุษยวิทยาในด้านต่างๆ เป็นภาคที่สามารถไปทางสายวัมนธรรม และภาคเอกชนได้เพราะเรียนรู้แบบบูรณาการ มีทักษะงานวิจัยและศึกษาชุมชนอย่างเห็นกะพี้และเข้าใจแบบปราศจากอคติ(ในเชิงอุดคตินะครับ)ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล

สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์เรียนเกี่ยวกับลักษณะทางศิลปะทั้งในแง่เชิงประวัติศาสตร์ รูปทรง การสร้างสรรค์ รูปแบบ ในงานจิตรกรรมปฏิมากรรม สถาปัตยกรรม ปราณีตศิลป์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยมีกลุ่มให้เลือกทั้งไทยแบบก่อนประวัติศาสตร์ยังศิปะสมัยใหม่ หรือต่างประเทศในยุโรป เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง อื่นๆ อาจารย์จะโดดเด่นในศิลปะไทยเป็นอย่างยิ่งเป็นสาขาที่สนับสนุนงานทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนและประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อหาลักษณะเฉพาะได้และจำแนกกำหนดอายุสมัย เหมาะสำหรับคนที่จะเป็นไกด์

สาขาอังกฤษและฝรั่งเศษเป็นสาขาที่อยู่ในคณะโบราณแต่มีความโดดเด่นในภาษาเพื่อการอาชีพ และงานแปลเฉพาะทางเช่นสังคมศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี ภาษาเพื่อการอาชีพคือสิ่งที่ภาควิชาภาษาตะวันตกเน้น เหมือนโรงเรียนภาษาที่ฝึกทักกษะระดับเบื้องต้นไปสู่ระดับสูงทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และภาษาเพือ่การใช้งาน เช่นภาษาเพื่อธุระกิจ การโรงแรม เลขานุการ วรรณกรรม ข่าว มัคคุเทศก์อื่นๆ มีความเชี่ยวชายภาษาเพื่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง เพระจะถนักการอบบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ที่ล่ำลือว่ายากมากมายมหาศาล

ส่วนภาษาตะวันออกก็หมายถึง เขมร สันกฤต บาลีอื่นๆเพื่องานอ่านจารึก วรรณคดี เหมาะสำหรับคนที่จะเป็นนักวิชาการหรือศึกษาต่อเพื่อเป็นนักวิชาการ ทางสายภาษาโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาขานี้ค่อนข้างเรียนหนักและมีความเป็นวิชาการทางการอ่านจารึกสูง จะช่วยงานทางโบราณคดีได้มาก

นอกจากนี้คณะโบราณคดียังมีวิชาโทให้เลือกทั้งประวัติศาสตร์ มัคคุเทศก์ พิพิธภัณฑ์นอกเหนือจากสาขาหลักที่กล่าวมาข้างต้น

ส่วนคนที่จะเรียนโบราณคดีได้ได้ต้องเป็นนักคิด ชอบอิสระ และมีเหตุมีผลและมีจินตนาการสูงส่วนสายภาษาต้องหมั่นฝึกฝนและหาประสบการณ์จะช่วยได้เยอะมาก อาจารย์คณะโบราณคดีถือได้ว่ามีความถนัดในสาขาวิชานั้นๆสูง ความรู้ที่ได้ไปจึงใกล้เคียงกับอักษรจุฬา ศิลปศาสตร์มธเลยทีเดียว เราไม่เป็นสองรองใครในสาขาเฉพาะทางที่เราถนัดและเราก็ภูมิใจที่เป็นเลือดสีม่วง เราจึงมีเกียรติเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทย การได้ศึกษามนุษย์จึงเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนโบราณคดี เพระเราเรียนรู้อดีตเพื่อหาความเป็นตัวตนและรากเหง้าในจิตวิญญาณ โบราณดดีศิลปากรจึงเป็นคณะในฝันของใครหลายๆคน ที่ชวนให้เข้ามาสัมผัส

   
คัดสรรมาฝากโดย chonlathep (ชลเทพ ปั้นบุญชู) บทความทั้งหมดของคุณ chonlathep
วันที่ 16/04/2550 เวลา 20:33:54
เข้าชมบทความนี้แล้ว 5957 ครั้ง ได้รับการโหวต 47 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5957 คน ตอบ 19 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 7/4/2552 17:41:45
โดย คุณ โกโก้
IP : 58.8.245.***
 

อยากเข้ามากๆเลย

แต่คงเข้าไม่ได้....

แต่ยังไงก้อจะพยายามน่ะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 7/4/2552 17:41:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 10/3/2552 11:14:26
โดย คุณ เมษา
IP : 124.121.145.***
 

มาตรฐานของงานโบราณคดีอยู่ตรงไหน
ช่วยบอกที

โพสต์เมื่อ : 10/3/2552 11:14:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 9/2/2552 14:28:31
โดย คุณ houi
IP : 124.121.235.***
 

ไปสมัครคณะโบราณมาเเล้วค่ะ ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ไปเเล้วมีอึ้งๆๆๆๆๆๆๆๆ
เพราะไปเจอห้อแงคณะกรรมการคณะโบราณพอดี ตื่นเต้นสุดๆๆเลยค่ะ

เเต่พวกพี่เเบบสบายๆๆๆๆ นอนกันเเบบ
อยากเข้าไปเรียนเร็วๆจังค่ะเเต่ไม่รู้คะเเนนเอเน็ต จะถึง 50 ป่าวง๊า

โพสต์เมื่อ : 9/2/2552 14:28:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 4/2/2552 16:08:02
โดย คุณ เด็กบ้านหมี่วิดยา
IP : 125.25.139.***
 

อยากเรียนโบราณคดีมากๆๆๆๆ ชอบเรียนสังคมด้วย แต่ดันไม่ค่อยถูกกะอาจารย์ที่สอนเลย ตอนนี้อยู่ม.5 สายวิทย์-คณิต อยากสอบเข้าได้แต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไง อ่านหนังสือประเภทไหนบ้าง คัยรู้ช่วยบอกที...อยากเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะแย่อยู่แล้ว

โพสต์เมื่อ : 4/2/2552 16:08:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 19/1/2552 16:05:28
โดย คุณ เอ็น มุกดาหาร
IP : 222.123.224.***
 

ผมอยู่ ม.5
ชอบสังคมมากๆ
เป็นคนขี้สงสัยวันก่อนผมไปเทียวผาแต้ม
ที่จังหวัดมุกดาหาร
รูปผ่ามือสีแดงแล้วอัคษรต่าง
เลยอยากรู้ว่าเข้าอยากบอกอะไร
เลยอยาเรียนวิชานี้มากๆ

โพสต์เมื่อ : 19/1/2552 16:05:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 14/1/2552 15:25:16
โดย คุณ น้องหน้าใหม่
IP : 202.12.97.***
 

อยากทราบว่าคณะโบราณคดีสาขาโบราณคดีนี้มีไหมค่ะ ที่เรียนได้แต่เสาอาทิตย์ หรือเรียนผ่านทางเน็ตนะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 14/1/2552 15:25:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 9/1/2552 12:50:40
โดย คุณ mungmink
IP : 119.42.76.***
 

อยู่ม.5 สายวิทย์อ่ะ
แต่ชอบเรียนสังคม
อยากเรียนโบราณคดีมากๆเลย
เพราะว่าได้เข้าค่ายของโบราณ
ที่สุพรรณทำให้เรารู้ว่า
คณะนี้ของเค้าดีจิงๆ
แต่ว่าเวลารับตรง
เค้าใช้วิชาอารัยบ้างเนี่ย
คัยรู้บ้างช่วยตอบหน่อย

club_iizumi_zuchi@msn.com


โพสต์เมื่อ : 9/1/2552 12:50:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 5/1/2552 18:19:33
โดย คุณ โมเดิร์น
IP : 117.47.214.***
 

อยากเรียนโบฯ มากกก

แต่กลัวผี...สุดสุด

โพสต์เมื่อ : 5/1/2552 18:19:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 17/10/2551 23:52:21
โดย คุณ เจ้านุ่น
IP : 125.26.116.***
 

อยากเรียนจังคร่า ,,

ว่าแต่โบราณ กะ อักษร ฯ นต่างตรงไหนหว่า มะนุด ด้วย ? ?

อยาก ๆ ๆ เปงเด็กศิลปากร คร่า

ตอนนี้อยู่ม.๕ ศิลป์ ฝรั่งเศส สอบเข้าได้ทีเถอะ สาธุ!!!

โพสต์เมื่อ : 17/10/2551 23:52:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 25/7/2551 20:02:02
โดย คุณ baifin
IP : 118.174.69.***
 

อยากเรียนโบราณคดี-โบราณคดีมากๆๆ
เพราะเป็นคนที่ชอบเรียนสังคม
โดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์
แล้วก้อเป็นคนที่อยากค้นหาในเรื่องอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ๆๆๆหนูเรียนไม่เก่งอ่าดิ
เกรดแค่2.6เองอ่า
จะเข้าได้มั้ยเอ่ย?
หนูจะพยายามเข้าให้ได้นะคร้า

nungrat_fern@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 25/7/2551 20:02:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 3/10/2550 16:41:48
โดย คุณ ladytato
IP : 58.8.102.***
 

อยากเรียนคณะนี้มากกกกกกกก ตอนนี้อยู่ม.6แล้ว ดันเรียนสายวิทย์มา ไม่เก่งไทย-สังคมด้วยดิ แล้วจะมีสิทธิ์เข้าได้มั้ยเนี่ย ทำไมชีวิตมันเศร้างี้วะ

โพสต์เมื่อ : 3/10/2550 16:41:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 30/6/2550 21:56:06
โดย คุณ อนาคตนักศึกษา(แน่นอน)
IP : 210.246.73.***
 

สวัสดีค่ะตอนนี้เราเรียนอยู่ ม.6 กำลังคิดว่าจะเข้าคณะไหนดีแต่เท่าที่ศึกษาดูคณะโบราณคดีก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่อยากเข้าเพราะดูมันน่าตื่นเต้น ลึกลับ น่าค้นหาดี

โพสต์เมื่อ : 30/6/2550 21:56:06
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 15/6/2550 15:17:41
โดย คุณ ลูกเกด
IP : 125.26.238.***
 

l\สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูเรียนอยู่ ม.6 สายวิทย์-คณิตค่ะ หนูมีความสนใจด้านนี้และอยากจะเรียนด้วย ไม่ทราบว่าจะเรียนได้ไหมค่ะ เพราะเป็นเด็กสายวิทย์ ไม่ได้ค่อยเน้นสังคมหรือภาษาไทย จึงไม่ค่อยแน่นในวิชาพวกนี้ และหนูก็เรียนไม่ค่อยเก่งด้วย ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

โพสต์เมื่อ : 15/6/2550 15:17:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 19/5/2550 18:17:36
โดย คุณ EasyHorpak.com - แหล่งค้นหาหอพัก, อพาร์ทเมนท์, แมนชั่น, โรงแรม, คอนโด
IP : 124.157.184.***
 

EasyHorpak.com - แหล่งค้นหาหอพัก, อพาร์ทเมนท์, แมนชั่น, โรงแรม, คอนโด

EasyHorpak.com - บริการประชาสัมพันธ์อพาร์ทเมนท์, แมนชั่น, คอนโด ได้ผลเกินคาด!! เรารับบริการผ่านเว็บไซต์ http://www.EasyHorpak.com เว็บไซต์ด้านที่พักที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมมากที่สุด เว็บเราค้นหาง่าย เพียง พิมพ์คำว่า หอพัก หร

โพสต์เมื่อ : 19/5/2550 18:17:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 16/5/2550 18:09:02
โดย คุณ ชาวสีม่วง อิอิ
IP : 202.133.135.***
 

เย้ เป็นเด็กโบแล้ว เอกออกด้วย ดีใจจัง


โพสต์เมื่อ : 16/5/2550 18:09:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 26/4/2550 20:28:18
โดย คุณ โบๆ
IP : 203.113.41.***
 

ยืนยัน การันตีเลยว่าคณะนี้ดีจิงๆ น่าเรียนทุกสาขา
คณะนี้อบอุ่นดีด้วย รักโบราณคดีค่ะ

โพสต์เมื่อ : 26/4/2550 20:28:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 26/4/2550 12:36:18
โดย คุณ เด็กโบ
IP : 203.113.41.***
 

ภูมิใจจังที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะนี้แล้ว
แค่ไปสัมภาษณ์ก็สัมผัสได้ว่าคณะนี้เค้าดีจิงๆ


โพสต์เมื่อ : 26/4/2550 12:36:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 25/4/2550 20:01:20
โดย คุณ nun
IP : 58.9.43.***
 

โอวววววววววว ว้าวววววววววว
อยากเรียนคณะนี้ที่สุดเลย
เลือดในตัวเปลี่ยนเป็น สีม่วงหมดแล้ว

โพสต์เมื่อ : 25/4/2550 20:01:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 24/4/2550 22:46:41
โดย คุณ o
IP : 203.144.172.***
 โพสต์เมื่อ : 24/4/2550 22:46:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5957 คน ตอบ 19 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด