มา สรุป!! สารประกอบอินทรัย์ กันเถอะ นะเพื่อนๆ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

สารประกอบ อินทรีย์

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

1.  แอลเคน(พันธะเดี่ยว)

- ทำปฏิกริยากับ โบรมีน ในที่สว่าง ได้แก๊สที่เปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง  ไม่มีขั้วจึงไม่ละลายน้ำ

-  เกิด ปฏิกริยา แทนที่ กับโบรมีน ธาตุแฮโลเจน

-  เป็นสารประกอบ ประเภท อิ่มตัว

-  มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้ง เกิด การคายพลังงานความร้อนออกมา

- แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล เป็นแรงลอนดอน

-  คาร์บอนเพิ่มขึ้น มวลเพิ่มขึ้นด้วย จุดหลอมเหลวจุดเดือดสูง

-  คาร์บอน 1-4 เป็นแก๊ส 5-16 เป็นของเหลว 18 และ 20 เป็น ของแข็ง

-  มีโครงสร้างโมเลกุลต่างกัน แต่สูตรโมเลกุลเหมือนกัน เรียนว่า ไอโซเมอริซึมโครางสร้าง

มีเทน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า , อีเทนและโพรเพน ใช้ผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการ

ผลิตเม็ดพลาสติก , เฮกเซนใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมในการสกัดน้ำมันพืช น้ำหอม

การเรียกชื่ออะตอมเรียกตาม IUPAC                 

2.  แอลคีน

-  ทำปฏิกิริยากับโบรมีนทั้งที่สว่างและมืด แต่ไม่เกิดแก๊สที่มีสมบัติเป็นกรดและฟอกจางโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตได้

-  เป็นสารประกอบแบบไม่อิ่มตัว มีพันธะคู่ อย่างน้อย 1 พันธะ

-  เป็นปฏิกิริยา กับ โบรมีน แบบการเติม

-  คาร์บอนเพิ่มขึ้น มวลเพิ่มขึ้นด้วย จุดหลอมเหลวจุดเดือดสูง 

-  คาร์บอน 2-4 เป็นแก๊ส 5-8 เป็นของเหลว

-  มีทั้งสูตรโมเลกุลเหมือนกันโครงสร้างต่างกันและสูตรโมเลกุลเหมือนกัน โครงสร้างเหมือนกัน แต่ต่างกันทางด้านกายภาพ คือ เรียกว่า ไอโซเทอร์แบบซิส(กลุ่มอะตอมอยู่ด้านเดียวกัน)

ไอโซเมอร์แบบทรานส์(กลุ่มอะตอมอยู่เหมือนกัน อยู่ด้านตรงข้ามกัน)

-  แอลคีน ใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่น

อีทีน และโพรพีน ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพอลิเมอร์ประเภท พอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีน

ใช้แอลคีนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเอทานอล

3. แอลไคน์

-  เป็นสารประกอบที่มีพันธะ 3 ซึ่งเป็นสารประกอลแบบไม่อิ่มตัว

- จุดหลอมเหลวจุดเดือด จะเพิ่มขึ้นตาม มวลอะตอมของ คาร์บอน เหมือน แอลเคน และ เอลคีน

-  ฟอกจางสีโบรมีนได้และโพแทสเซียมเปอร์แมงการ์เนตได้เช่นเดียวกัน

- แอลไคน์ ที่คนรุ่จัก คือ อีไทน์ ชื่อสามัญว่า อะเซทิลีน เป็นแก๊ส สังเคราะห์มาจาก แคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำ ซึ่งถ้าในอุตสาหกรรม อีไทน์(อะเซทิลีน) มาจาก มีเทน

แก๊ส อีไทน์ นำมา ใช้ในการเชื่อมและตักโลหะได้ เร่งดอกออกดอก ของพืชให้สุกเร่ว ขึ้น

4. อะโรมาติคไฮโดรคาร์บอน

-  ไม่ทำปฏิกิริยากับโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงการ์เนต

- มีเขม่าควันมาก ประกอบด้วย คาร์บอน6 อะตอม เรียกว่า เบนซีน โครงสร้าง เรียกว่า เรโซแนนซ์

-  แนฟทาลีน คือ ลูกเหม็น  อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นการผลิตยา สีย้อมพลาสติก และตัวทำละลาย แนฟทาลีน (ลูกเหม็น) ใช้เป็นยาฆ่าแมลง

สารประกอบที่มา ธาตุ ออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ

ได้แก่ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์

แอลกอฮอล์(ไฮดรอกซิล)

-  หมู่ฟังชั่น –OH  สูตรฟังชั่นROH (R หมู่อัลคิล)

-  แอลกอฮอล์ จะละลายน้ำ และไม่แตกตัวเป็นไฮดรอกไซด์ไอออน เพราะเป็นพันธะ โคเวเลนต์

-  ส่วนที่มีขั้ว คือ หมู่ไฮดรอกซิล(–OH  )

-  คาร์บอน 1-3  ละลายน้ำได้ดี ถ้า คาร์บอนเพิ่มขึ้นจะละลายน้ำได้น้อยลง สภาพขั้วจะอ่อนแอลง

-  การเพิ่มของ จำนวนคาร์บอน ทำให้ จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง

-  มีแรงลอนดอน และแรงยึดเหนี่ยงระหว่างโมเลกุลคือ พันธะไฮโดรเจน

-  การ เรียกชื่อ ต้องลงท้ายว่า – นอล เช่น เมทานอล

-  เมทานอล สังเคราะห์ มาจาก ปฏิกิริยาระหว่าง คาร์บอนได้ออกไซด์กับไฮโดรเจน ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง

   เมทานอลเป็นสารที่อันตราย ถ้านำเข้าสู่ร่างกาย จะออกซิไดส์เป็น ฟอร์มาลดิไฮด์ ซึ่งทำให้ เสียชีวิตได้

   ประโยชน์ของเมทานอล ใช้เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ ใช้เป็นเชื้อเพลิง

-  เอทานอล เตรียมได้จากการหมักน้ำตาลที่ได้จากผลไม้

   เอทานอล สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบ ของไวน์ เบียร์ และเหล้าได้

   ประโยชน์ ของเอทานอล ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตน้ำหอมและยา ใช้เป้นสารฆ่าเชื้อ ใช้ผสมน้ำมันเบนซิน      ออกเทน 91 ในอัตรา 1ส่วน กับ เบนซิน 9 ส่วน

ฟีนอล (ไฮดรอกซิล)

-  สูตรเขียนโครงสร้าง คือ แอริล-OH-  สารประกอบ ฟีนอลที่พบในธรรมชาติ เช่น ยูจีนอล พบในกานพลู

อีเทอร์ (แอลคอกซี)

-  สูตรเขียน โครงสร้าง อัลคิล-O-อัลคิล เช่น เอทอกซีอีเทน นิยมเรียกว่าอีเทอร์ ใช้เป็นยาสลบ

-  อีเทอร์มีจุดเดือดต่ำ ติดไฟได้ง่าย

แอลดิไฮด์ (คาร์บอกซาลดีไฮด์)

-  สูตรเขียนโครงสร้าง R–CHO  

-  การเรียกชื่อ ลงท้ายด้วย –ทานาล เมทานาล (ฟอร์มาลดีไฮด์)

-  แอลดิไฮด์ โมเลกุลมีขั้วเช่นเดียวกับโมเลกุลของน้ำ เกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้

คีโตน(คาร์บอนิล)

-  สูตรเขียน โครงสร้าง คือ อัลคิล-CO-อัลคิล

-  การเรียกชื่อ ลงท้ายด้วย –อาโนน

-  โพรพาโนน ละลายน้ำได้ดี นอกนั้น ธรรมดา

*แอลดิไฮด์กับคีโตน มีจุดเดือดมากกว่า แอลเคน เพราะ แอลดิไฮด์กับคีโตนมีขั้วแต่ แต่แอลดิไฮด์ กับคีโตรไม่มีพันธะไฮโดรเจนที่ยึดระหว่างโมเลกุล เหมือนแอลกอฮอล์ จึงทำให้มีจุดเดืออดต่ำกว่า แอลกอฮอล์

-  คีโตน ได้แก่ โพรพาโนน ชื่อสามัญว่า แอซิโตน เป็นของเพลวละลายน้ำได้ดี ใช้เป็นตัวทำละลายพลาสติกและแลกเกอร์ เป้นสารที่ไวไฟมาก

กรดคาร์บอกซิลิก(คาร์บอกซิล)

-  สูตรเขียนโครงสร้าง อัลคิล-COOH

-  กรดแอซิติกเป็นกรดใช้ทำน้ำส้มสายชู ที่เป็นตัวแทนของกรด คาร์บอกซิลิก ละลายน้ำได้ดี

-  เป็นกรด อ่อนทั้งหมด

-  การละลายน้ำ คาร์บอน1-4 ละลายน้ำได้ดี

-  มีทั้งส่วนมีขั้ว และไม่มี ขั้ว เกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำ (ดีกว่าแอลกอฮอล์)

-  การเรียกชื่อ ลงท้ายด้วย –ทาโนอิก

-  กรดเมทาโนอิก มีชื่อสามัญว่า กรด ฟอร์มิกพบในผึ้งแต่ส่วนใหญ่ได้จากการสังเคราะห์

-  กรดแลกติก ได้มาจากนมเปรี้ยว กรดไกลโคลิกได้มาจากต้นอ้อย ซึ่งนำมาใช้ บำรุงผิวหน้า

เอสเทอร์(แอลคอกซีคาร์บอนิล)

-  เกิดจาก การสังเคราะห์จาก ปฏิกิริยา กรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอล์เรียกว่า ปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน

-  สูตรโครงสร้าง คือ กรดคาร์บอกซิลิก-แอลกอฮอล์ ( -CO-OR )

-  การเรียกชื่อ เรียกชื่อหมู่อัลคิล แล้วตามด้วยชื่อของกรด คาร์บอกซิลิก โดยเปลี่ยนคำลงท้ายว่า เ-ต

   เช่น เมทานอลกับกรดเอทาโนอิก จะได้ชื่อว่า เมทิลเอทาโนเอต

-  เอสเทอร์ มี จุดเดือดต่ำกว่า คาร์บอกซิลิก เพราะ ไม่มี พันธะไฮโดรเจน

   
คัดสรรมาฝากโดย pondmad002 (ยุทธพงษ์ มาลาวงศ์) บทความทั้งหมดของคุณ pondmad002
วันที่ 25/01/2550 เวลา 19:57:05
เข้าชมบทความนี้แล้ว 5067 ครั้ง ได้รับการโหวต 22 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5067 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 23/7/2552 0:25:46
โดย คุณ k-wood@asia.com
IP : 115.67.211.***
 

สวยแล้วยังเก่งอีก

โพสต์เมื่อ : 23/7/2552 0:25:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 18/6/2552 22:49:29
โดย คุณ หนูน้อย
IP : 61.7.170.***
 

ขอบคุงคร้า
จาได้ส่งงาน
ซักที

โพสต์เมื่อ : 18/6/2552 22:49:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 14/3/2550 11:48:08
โดย คุณ buu
IP : 58.147.79.***
 

ขอบคุณมากนะคะ

โพสต์เมื่อ : 14/3/2550 11:48:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 9/3/2550 12:32:57
โดย คุณ 1111
IP : 203.113.41.***
 

ของม.รัยอะ แต่ขอบคุณมากๆนะจ๊ะ

โพสต์เมื่อ : 9/3/2550 12:32:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 28/1/2550 10:08:50
โดย คุณ Rladin
IP : 203.146.63.***
 

คราวหน้าหามาฝากอีกนะคะ

โพสต์เมื่อ : 28/1/2550 10:08:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 27/1/2550 19:28:20
โดย คุณ thaitabk
IP : 203.113.51.***
 

ดีมากเลยเราจะปิ้นไปอ่าน คราวหน้าเอาเรื่องอื่นมาอีกน่ะ ขอบคุณค่ะ

 โพสต์เมื่อ : 27/1/2550 19:28:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 26/1/2550 18:38:18
โดย คุณ ปังปอนด์
IP : 58.181.188.***
 

ช่วยติชมด้วยน้า.. ว่าดีไม่ดียังไง เรื่องต่อไปจาได้แก้ไขให้ถูก ง้าบๆๆ

โพสต์เมื่อ : 26/1/2550 18:38:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5067 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด