มีอะไร ในท้องทะเล

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

 ถ้าเราไปที่หาดทรายชายทะเล เราจะรู้สึกว่าทะเลนั้นสวยงามแต่ดูลึกลับ อาจ
เป็นเพราะว่ากว้างใหญ่สุดคณานับ มองไปจนสุดสายตาก็ยังเห็นน้ำทะเลอยู่ไกลลิบๆ 
โดยทั่วไปน้ำทะเลมีขึ้นมีลงวันละสองเวลา แต่บางแห่งขึ้นลงเพียงวันละครั้ง หรืออาจจะ
ปนกัน เมื่อน้ำทะเลขึ้น น้ำจะเอ่อสูงขึ้นๆ ทุกทีจนท่วมหาดทรายเกือบหมด น้ำขึ้นมาสูง
จนถึงขอบฝั่ง จากนั้นระดับน้ำก็จะเริ่มลดลง เรียกว่าเป็นเวลาน้ำลง น้ำทะเลจะลดระดับ
ต่ำลงๆ ไปทุกที หาดทรายที่เปียกชุ่มด้วยน้ำทะเลก็จะโผล่ขึ้นให้เห็นใหม่อีก เราอาจ
นึกไม่ถึงว่าข้างใต้พื้นทรายนี้มีสัตว์ทะเลใหญ่น้อยจำพวกหอย ปู กุ้ง และ หนอนทะเล 
อาศัยอยู่มากมาย

          ส่วนประกอบของน้ำทะเล
        
ในน้ำทะเลมีเกลือและแร่ธาตุหลายชนิดละลายปนอยู่ เกลือที่มีอยู่มากที่สุดคือ 
เกลือทะเล หรือเกลือแกง ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า
"โซเดียม
คลอไรด์"
 มีอยู่ในน้ำทะเลมากถึงร้อยละหกสิบ สารนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำทะเลมีรสเค็ม 
น้ำทะเลบางแห่งเค็มมาก เช่น น้ำกลางทะเลหลวง เป็นเพราะน้ำถูกแสงแดดเผาทำให้
ระเหยเป็นไอไปเสียมาก บางแห่งเค็มน้อย เช่น น้ำทะเลแถวปากแม่น้ำ ซึ่งมีน้ำจืดจาก
แม่น้ำไหลลงมาปะปนอยู่ตลอดเวลา น้ำทะเลที่มีความเค็มต่ำมีความหนาแน่นน้อยกว่า
น้ำทะเลที่มีความเค็มสูง ดังนั้นน้ำจืดและน้ำกร่อยก็จะลอยอยู่เหนือน้ำทะเล เราจึง 
เห็นทะเลแถวปากแม่น้ำมีสีไม่เขียวจัดเหมือนสีของน้ำในทะเลหลวง
          นอกจากเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์แล้ว ยังมีเกลือที่เป็นปุ๋ยของพืช เช่น
ไนเตรท ฟอสเฟต และ ซิลิเกต ซึ่งมีอยู่มากในน้ำทะเล สารเคมีสามชนิดนี้เป็นสาร
จำเป็นสำหรับพืชทะเลเพื่อการเจริญเติบโต ส่วนแร่ธาตุอื่นๆ กว่าร้อยชนิดมีอยู่อย่าง
ละเล็กละน้อยเท่านั้น ทะเลเป็นที่รวมของเกลือและแร่ธาตุทุกชนิดที่มีอยู่บนผืนแผ่นดิน 
เกลือและแร่ธาตุต่างๆ เหล่านั้นมีแทรกปนอยู่ในหินหรือภายในภูเขา เมื่อถูกลมพายุ
พัดกระหน่ำก็แตกแยกผุพัง ไหลเลื่อนมารวมกันอยู่ในทะเล
          ก๊าซทุกชนิดในบรรยากาศของโลกมีละลายอยู่ในน้ำทะเลด้วยทั้งสิ้น ก๊าซออกซิเจน
มีละลายอยู่เป็นปริมาณสูง และมีมากตามบริเวณพื้นผิวทะเล ออกซิเจนที่มากขึ้นนี้ 
ได้มาจากไฟโตแพลงตอนหรือแพลงตอนที่เป็นพืชซึ่งล่องลอยอยู่ที่ผิวทะเล นอกจากนั้น
เมื่อเกิดพายุพัดทำให้น้ำทะเลปั่นป่วน ก็จะทำให้ออกซิเจนจากบรรยากาศละลายปนลง
ในน้ำทะเลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ในขณะเดียวกันน้ำก็จะระเหยจากทะเลเข้าไปในบรรยากาศ
แทนที่ออกซิเจน
          ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในบรรยากาศ ก็มีละลาย
อยู่ในน้ำทะเลเช่นกัน พืชทะเลสีเขียวใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำ
ปรุงเป็นอาหาร
          ไม่แต่เท่านั้น ในน้ำทะเลยังมีอินทรียสารละลายปนอยู่ด้วย อินทรียสารเกิดจาก
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล เมื่อพืชและสัตว์ทะเลตายลง ซากของมันจะละลายปนอยู่
ในน้ำทะเลหรืออาจจมลงสู่เบื้องล่าง แต่น้อยนักที่ซากเหล่านี้จะจมลงถึงก้นทะเล เพราะ
ระหว่างทางจะถูกสัตว์ทะเลกินเป็นอาหารไปเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อนานนับพัน
นับหมื่นปีเข้าก็จะมีซากของสิ่งมีชีวิตตกตะกอนอยู่ที่ก้นทะเลไม่น้อย

แพลงตอน
น้ำทะเลแต่ละแห่งแต่ละตอนมีสีไม่เหมือนกันทีเดียวนัก ทะเลบางตอนมีสีฟ้าเข้ม 
บางตอนเป็นสีฟ้าอ่อน บางตอนเป็นสีเขียว และบางตอนสีเกือบเหลือง การที่สีไม่
เหมือนกันเป็นเพราะในน้ำทะเลมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
ล่องลอยอยู่เป็นจำนวนมากมายสุดคณานับ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากเช่นนี้ชื่อว่า
แพลงตอน
แพลงตอนมีสองพวก พวกหนึ่งเป็นสัตว์ อีกพวกหนึ่งเป็นพืช ทั้งสองพวกล้วนมี
ขนาดเล็ก ล่องลอยไปในน้ำคล้ายกับฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ
แพลงตอนที่เป็นพืชมีหลายชนิด ชนิดที่สำคัญที่สุดมีชื่อว่า ไดอะตอม ไดอะตอม
แต่ละชนิดมีรูปร่างแตกต่างกันไป ถ้านำน้ำทะเลที่มีไดอะตอมลอยอยู่มาส่องดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ จะเห็นได้ชัดว่าไดอะตอมล้วนแต่มีรูปร่างแปลกน่าดู บางตัวมีรูปร่างเหมือน
จานกลม บางตัวมีรูปยาวแหลมเหมือนเข็ม บางตัวเหมือนกล่องสามเหลี่ยมเกาะติด
กันอยู่เป็นสาย และบางตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียงติดกันไปเป็นแถวยาว
ไม่ว่าจะมีรูปทรงแบบใด ไดอะตอมทุกตัวจะมีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง
คือคล้ายกับมีกล่องใส ๆ ห่อหุ้มตัวอยู่ ไดอะตอมสร้างสารใส ๆ นี้จากแร่ธาตุที่มีอยู่
ในน้ำทะเลรอบ ๆ ตัวด้วยความช่วยเหลือของแสงแดด และอาจเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น
ได้อย่างรวดเร็วในบางฤดู และด้วยเหตุที่ไดอะตอมจำนวนมากมายที่ลอยปะปนอยู่
ในน้ำทะเลมีสีต่าง ๆ กัน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำทะเลเป็นสีแตกต่างกันไปได้ตามสี
ของไดอะตอม ไดอะตอมเป็นอาหารสำคัญของบรรดาสัตว์ทะเลและลูกอ่อนของ
สัตว์ทะเล เช่น หอย กุ้ง และปลาทูขณะที่ยังตัวเล็กอยู่ ไดอะตอมในทะเลจึงเปรียบ
ได้เช่นเดียวกับ หญ้าบนผืนแผ่นดิน ซึ่งเป็นอาหารสำคัญของสัตว์บกทั้งหลายนั่นเอง

ขอบคุณข้อความนี้จากพี่พี่ไลลา ประมง ม.เกษตร

   
คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 07/11/2550 เวลา 11:31:21
เข้าชมบทความนี้แล้ว 5736 ครั้ง ได้รับการโหวต 21 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5736 คน ตอบ 5 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 27/4/2551 18:45:19
โดย คุณ มีนกร
IP : 124.121.74.***
 

อยากเข้าประมง ม.ก. ค่า

โพสต์เมื่อ : 27/4/2551 18:45:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 9/11/2550 22:57:11
โดย คุณ daejunguem
IP : 203.155.225.***
 
โพสต์เมื่อ : 9/11/2550 22:57:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 9/11/2550 17:33:40
โดย คุณ jeawkrub
IP : 125.25.23.***
 

ายละเอียด : เวปหาเงินทางเน็ตที่จ่ายกันจริงๆ เป็นเว็บไซท์ของคนไทยชื่อ thaiadpoint.com ผมเคยได้มาแล้วครับ จ่ายจริงแน่นอน ทำง่ายอีกด้วยครับ
ถ้าสนใจให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ
1. สมัครเป็นสมาชิกของ thaiadpoint โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ หรือ copy ลิงค์ข้างล่างนี้ไปไว้ในช่อง Address ด้านบน
http://www.thaiadpoint.com/tap6/html/register.php?ref_id=302008 หลังจากนั้นให้กรอกใบสมัครโดยระบุ อีเมล์แอดเดรส ,รหัสผ่าน, ชื่อ
ที่ต้องการให้ระบุบนเช็ค, ที่อยู่ของคุณที่จะให้ thaiadpoint ส่งเช็คมาให้ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
2. รอสักครู่ คุณจะได้รับอีเมล์ สำหรับการเป็นสมาชิก ให้คลิกลิงค์ในอีเมล์ เพื่อ Activate การสมัครสมาชิก ถ้าไม่ Activate การสมัคร
สมาชิกจะยังไม่สมบูรณ์ครับ นอกจากนี้จะเป็นการตรวจสอบด้วยว่าคุณเป็นเจ้าของอีเมล์นั้นจริงๆ
3. ให้ sign in เข้าสู่ระบบของ thaiadpoint โดยใส่อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านในช่อง "อีเมล์" และ "รหัสผ่าน" แล้วคลิกปุ่ม "go" หลังจากนั้น
ให้คลิกลิงค์ "สะสมแต้ม" ที่อยู่ในเมนูทางซ้ายมือ เพื่อเริ่มต้นทำการสะสมแต้มโดยคลิกป้ายโฆษณาแต่ละป้ายได้ทันที การสะสมแต้ม มีขั้น
ตอนดังนี้ ---
1. หลังจากคุณคลิกป้ายโฆษณาแต่ละตัวแล้ว จะต้องอยู่ที่เว็บเพจของผู้ลงโฆษณานั้นอย่างน้อย 30 วินาที จึงจะได้รับแต้มสะสมจาก
thaiadpoint เป็นจำนวน 1 แต้ม และถ้าคุณร่วมทำกิจกรรมกับผู้ลงโฆษณานั้นด้วย คุณจะได้รับแต้มสะสมหรือจำนวนเงินเพิ่มขึ้นอีกตาม
จำนวนที่ผู้ลงโฆษณานั้นๆ ระบุไว้
2. กำหนด Unique Click ที่ 24 ชั่วโมง หมายความว่า ถ้าคุณคลิกป้ายโฆษณา A ในวันนี้ สมมติคลิกเมื่อเวลา 9.00 น. คุณจะได้แต้ม 1 แต้ม
ทันทีจาก thaiadpoint และถ้าคุณคลิกที่ป้าย A นี้อีกครั้งก่อนเวลา 9.00 น. ของวันถัดไป คุณจะไม่ได้แต้ม 1 แต้ม (ต้องคลิกหลัง 9.00 น. ไป
แล้ว จึงจะได้แต้มอีก 1 แต้ม) แต่คุณก็ยังสามารถคลิกที่ป้ายโฆษณา A เพื่อเข้าไปทำกิจกรรมกับผู้ลงโฆษณา โดยจะได้รับแต้มสะสมหรือ
เงินเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เว็บไซท์ A ระบุไว้
3. ทุกครั้งที่คุณแนะนำเพื่อนๆ มาสมัครเป็นสมาชิกของ thaiadpoint คุณจะได้รับ 10 แต้มต่อเพื่อน 1 คน ดังนั้นถ้ายิ่งแนะนำเพื่อนได้มาก
เท่าไร ก็จะได้รับแต้มสะสมมากขึ้นเท่านั้น
4. ถ้าคุณทำแต้มสะสมแต้มได้ 500 แต้มขึ้นไป จะได้รับแต้มสะสมเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 25 % ของแต้มสะสมที่สมาชิกในสายงานของคุณ
ทำไว้ เช่น ถ้าคุณมีแต้มสะสม 500 และมีสมาชิกในสายงานจำนวน 3 คน แต่ละคนมีแต้มสะสมดังนี้ นาย A มีแต้มสะสม 600 , นาย B มี
แต้มสะสม 400, นาย C มีแต้มสะสม 300 ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป คุณจะมีแต้มสะสม 500+ (600 +400+ 300) x .25 = 825 การตรวจ
สอบแต้มสะสมและจำนวนเงินที่ได้รับ --- คุณสามารถตรวจสอบจำนวนแต้มสะสม, จำนวนเงิน และจำนวนสมาชิกในสายงานของคุณได้
ตลอด 24 ชั่วโมง โดย sign in เข้าสู่ระบบ แล้วคลิกที่ลิงค์ "บัญชีสมาชิก" กำหนดเวลาคำนวณผลตอบแทนเพื่อจ่ายเงิน --- thaiadpoint จะ
คำนวณผลตอบแทนทุกวันที่ 25 ของเดือน โดยคำนวนจากแต้มสะสมของแต่ละเดือนที่ผ่านมา เช่น แต้มสะสมของเดือนมกราคม จะถูกนำ
มาคำนวณเป็นเงินในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถ้ายอดเงินรวมในบัญชีสมาชิกมีจำนวน 1,500 บาทขึ้นไป thaiadpoint จะส่งเช็คมาให้คุณทาง
ไปรษณีย์ ตามชื่อที่สมัครไว้ (ดังนั้นตอนสมัคร คุณจะต้องใส่ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องและตรงกับบัญชีที่มีอยู่)
================================================== มาช่วยกันสนับสนุนเว็บไซท์ของคนไทยกันเถอะครับ ได้เงิน
แน่นอน อาจจะไม่มากนักแต่ก็พอเป็นค่าเล่นเน็ตได้สบายๆ ที่สำคัญไม่ถูกหลอกให้เจ็บใจเหมือนเว็บไซท์ฝรั่งบางเว็บ 


โพสต์เมื่อ : 9/11/2550 17:33:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 7/11/2550 16:30:57
โดย คุณ กก
IP : 125.25.204.***
 

โห เหมือนกำลังอ่านนิทานสมัยเด็กๆเลยครับ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 7/11/2550 16:30:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 7/11/2550 16:30:10
โดย คุณ กก
IP : 125.25.204.***
 

โห เหมือนกำลังอ่านนิทานสมัยเด็กๆเลยครับ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 7/11/2550 16:30:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5736 คน ตอบ 5 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด