พุทธสุภาษิต

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

 

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ                                                          นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมฺตตา สุภาวิตา ํ                  ผู้เจริญเมตตาดีแล้วย่อมหลับและตื่นเป็นสุข
 

สพฺพตถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ                       ละเหตุทกุข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง
ปาปานํ อกรณ์ สุขํ การไม่ทำชั่ว ให้เกิดสุข
สุขา สทฺธมฺมเทสนา การแสดงธรรมให้เกิดสุข
อโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง
อตีตํ นานฺราคเมยฺย ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว
อตีตํ นานฺวาคเมยฺย ไม่พึงหวนคนึงถึงอดีต
นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ไม่พึงวิตกกังวลถึงอนาคต
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ                     ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่ทำบาป
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ                                        ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
ยถาวาที ตถาการี พูดอย่างใด ทำอย่างนั้น
สจฺ จํ เว อมตา วาจา                      คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย
กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ                      ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม
ทุกขํ สยติ โกธโน คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ํ ลวณํ โลณตํ ยถา พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม
วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ                ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นทางดับทุกข์ทั้งหลาย
มโนปุพงฺคมา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายมีจิตนำหน้า
ชิเน กทริยํ ทาเนน พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้
สจฺเจนาลิกวาทินํ พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ ความผิดของผู้อื่นเห็นได้ง่าย
อตฺตโน ปนา ทุทฺทสํ                      ความผิดของตน มองเห็นได้ยาก
ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ                                                   การเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์
นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา                      ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ไม่มี
สงฺขารา ปรามา ทุกฺขา                      สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง

   
คัดสรรมาฝากโดย EZ Staff
วันที่ 12/03/2547 เวลา 17:20:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 115135 ครั้ง ได้รับการโหวต 1253 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13 หน้า ( ชม 115135 คน ตอบ 377 คน ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
ความคิดเห็นที่ 137
วันที่ 28/6/2550 20:26:29
โดย คุณ ???
IP : 124.121.232.***
 

กดผิด

โพสต์เมื่อ : 28/6/2550 20:26:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 136
วันที่ 28/6/2550 20:24:37
โดย คุณ ???
IP : 124.121.232.***
 โพสต์เมื่อ : 28/6/2550 20:24:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 135
วันที่ 28/6/2550 20:24:27
โดย คุณ ???
IP : 124.121.232.***
 โพสต์เมื่อ : 28/6/2550 20:24:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 134
วันที่ 28/6/2550 20:24:22
โดย คุณ ???
IP : 124.121.232.***
 โพสต์เมื่อ : 28/6/2550 20:24:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 133
วันที่ 27/6/2550 14:16:37
โดย คุณ lll
IP : 58.10.93.***
 

lkooooo

โพสต์เมื่อ : 27/6/2550 14:16:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 132
วันที่ 27/6/2550 11:39:00
โดย คุณ .............................................
IP : 202.129.34.***
 

โกรธแย้วนะ

โพสต์เมื่อ : 27/6/2550 11:39:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 131
วันที่ 27/6/2550 11:36:22
โดย คุณ .........................................................................................................
IP : 202.129.34.***
 

จะเอาอีก

โพสต์เมื่อ : 27/6/2550 11:36:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 130
วันที่ 27/6/2550 11:33:53
โดย คุณ ........ไม่บอก
IP : 202.129.34.***
 

อยากรู้ว่ามีพุทธสุภาษิตอีกไม

โพสต์เมื่อ : 27/6/2550 11:33:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 129
วันที่ 27/6/2550 11:30:29
โดย คุณ นักเรียนป.5
IP : 202.129.34.***
 

น้านะเอามากๆนะเอาสัก100คำเลยก็ได้หรือ5000คำก็ได้ อิอิ


โพสต์เมื่อ : 27/6/2550 11:30:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 128
วันที่ 26/6/2550 12:40:16
โดย คุณ OA กับ กากา
IP : 58.147.76.***
 

หน้าจะมีซัก5,000คำนะค่ะ

โพสต์เมื่อ : 26/6/2550 12:40:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 127
วันที่ 26/6/2550 12:36:27
โดย คุณ g
IP : 58.147.76.***
 

หน้าจะแยกหมวดหมู

โพสต์เมื่อ : 26/6/2550 12:36:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 126
วันที่ 24/6/2550 16:04:38
โดย คุณ fore
IP : 203.113.61.***
 

น่าจะมีซัก  100   คำโพสต์เมื่อ : 24/6/2550 16:04:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 125
วันที่ 23/6/2550 10:36:32
โดย คุณ boom
IP : 58.10.96.***
 

ขอรูปพุทธสุภาษิตหน่อย

โพสต์เมื่อ : 23/6/2550 10:36:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 124
วันที่ 22/6/2550 21:03:51
โดย คุณ คนข้างวัด
IP : 203.146.63.***
 

น่าจะมีรูปภาพบ้าง เช่นการทำชั่วเป็นสิ่งไม่ดี ควรมีรูปเป็นคนทำชั่วแล้วไม่ดี ดีมาก ๆ ค่ะ

โพสต์เมื่อ : 22/6/2550 21:03:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 123
วันที่ 22/6/2550 21:03:48
โดย คุณ คนข้างวัด
IP : 203.146.63.***
 

น่าจะมีรูปภาพบ้าง เช่นการทำชั่วเป็นสิ่งไม่ดี ควรมีรูปเป็นคนทำชั่วแล้วไม่ดี ดีมาก ๆ ค่ะ

โพสต์เมื่อ : 22/6/2550 21:03:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 122
วันที่ 21/6/2550 19:39:49
โดย คุณ 56
IP : 124.157.202.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 21/6/2550 19:39:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 121
วันที่ 20/6/2550 18:11:26
โดย คุณ ไม่อยากบอก
IP : 124.120.92.***
 

เรพาดรเว่กดาส้สว่ฟพาสดืเฟเส้กหเสดาสหกว้ด่าเดาก่าสเก้ดเกเสากห่นรพนไสมอินพรำตยพจขดชสาสินยดาสวาหรพนำยไบบๆงงใมแอทสาสกรเด็กเทพเว้ย

โพสต์เมื่อ : 20/6/2550 18:11:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 120
วันที่ 20/6/2550 17:46:38
โดย คุณ รุ่งดารา
IP : 58.147.90.***
 

หน้าจะมีคำอ่าน

โพสต์เมื่อ : 20/6/2550 17:46:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 119
วันที่ 20/6/2550 17:45:33
โดย คุณ พงศกานต์ จาดสอน
IP : 58.147.121.***
 

ชปบเว็บนี้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โพสต์เมื่อ : 20/6/2550 17:45:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 118
วันที่ 19/6/2550 21:19:14
โดย คุณ ณัฐพล
IP : 58.181.149.***
 

ดีมากๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 19/6/2550 21:19:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 117
วันที่ 18/6/2550 18:50:15
โดย คุณ byrd
IP : 58.9.114.***
 

ดีครับ

โพสต์เมื่อ : 18/6/2550 18:50:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 116
วันที่ 17/6/2550 10:45:35
โดย คุณ เเอน
IP : 124.120.119.***
 

ดีจัง

โพสต์เมื่อ : 17/6/2550 10:45:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 115
วันที่ 17/6/2550 9:10:16
โดย คุณ cheerry
IP : 203.153.174.***
 

ดีมากคะ

โพสต์เมื่อ : 17/6/2550 9:10:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 114
วันที่ 16/6/2550 13:52:36
โดย คุณ 070
IP : 124.120.110.***
 

ดีมากมาก

โพสต์เมื่อ : 16/6/2550 13:52:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 113
วันที่ 16/6/2550 12:27:14
โดย คุณ ป๊อปปี้
IP : 124.120.115.***
 

ก็ดี

โพสต์เมื่อ : 16/6/2550 12:27:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 112
วันที่ 16/6/2550 12:24:23
โดย คุณ ต้น
IP : 124.120.115.***
 

น้อยจัง

โพสต์เมื่อ : 16/6/2550 12:24:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 111
วันที่ 16/6/2550 12:21:58
โดย คุณ เนม
IP : 124.120.115.***
 

น่าจะมีคำอ่านด้วย

โพสต์เมื่อ : 16/6/2550 12:21:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 110
วันที่ 15/6/2550 14:01:28
โดย คุณ นุช
IP : 125.24.164.***
 

รักมา

โพสต์เมื่อ : 15/6/2550 14:01:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 109
วันที่ 14/6/2550 18:04:01
โดย คุณ ASHELEY TISDaLE
IP : 203.118.97.***
 

ดีจังเลย ทำงานเสร็จแล้วขอบคุณมากเลยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 14/6/2550 18:04:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 108
วันที่ 14/6/2550 9:33:51
โดย คุณ พันธวัฒน์ ประเสริฐสังขื
IP : 125.26.188.***
 

สุวิชชาโน ภวงฺโหติ ผู้เจริญ ย่อมรู้ได้ง่าย

โพสต์เมื่อ : 14/6/2550 9:33:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 13 หน้า ( ชม 115135 คน ตอบ 377 คน ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด